Izvor: pexels

 

Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

Proizvodnja dijelova za cestovna vozila ostvaruje više od tri četvrtine dodatne vrijednosti u automobilskoj industriji. Tvrtke u Hrvatskoj proizvode dijelove koji se ugrađuju u vozila renomiranih svjetskih proizvođača automobila. Automobilska industrija u Hrvatskoj oslanja se na dugu tradiciju u srodnim djelatnostima, poput proizvodnje plastike, metalne proizvodnje, zavarivanja te inženjeringa.

Također, Hrvatska se može pohvaliti i proizvodnjom inovativnih električnih vozila koja s kvalitetom izrade i inovacijama pripadaju u mali krug svjetskih proizvođača koji kreiraju budućnost automobilske industrije.

Više od 120 proizvođača autodijelova zapošljava gotovo 15.000 osoba te izvoze oko 90 posto svojih proizvoda. Prednosti automobilske industrije u Hrvatskoj uključuju visoko kvalificiranu radnu snagu, izvrsnu infrastrukturu, multiplikativni učinak na druge sektore te blizinu tržištu i postrojenjima za proizvodnju vozila u zapadnoj i srednjoj Europi.

Ako govorimo o hrvatskoj industriji željezničkih vozila, značajniji proizvodni potencijal postoji u nekoliko čvrsto renomiranih tvrtki koje zajedno zapošljavaju oko 1100 radnika. Ove tvrtke uključene su u razvoj, proizvodnju, modernizaciju i održavanje različitih željezničkih vozila te u razne aktivnosti proizvodnje prateće opreme i komponenti za električna i druga vozila.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak

 

Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

Podtematsko prioritetno područje (PTPP) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja obuhvaća proizvođače specijaliziranih vozila i plovila te ostalu potpornu industriju čiji su proizvodi, usluge i rješenja blisko povezani s ekološki prihvatljivim pogonom i mobilnošću. Cilj je usmjeriti tradicionalnu automobilsku i pomorsku industriju u niše koje pružaju rješenja ”zelene” mobilnosti i omogućavaju postizanje veće komparativne prednosti za sve dionike ovog sektora te jačanje pozicije hrvatskoga gospodarstva na globalnom tržištu.

Poticanjem suradnje između svih dionika PTPP-a Ekološki prihvatljiva prometna rješenja, bilo na domaćem bilo i na inozemnom tržištu, razvojem inovativnih proizvoda i usluga u cijelom lancu vrijednosti te fokusiranim ulaganjem u područja identificirana kao najperspektivnija za postizanje veće dodane vrijednosti, omogućit će hrvatskim dionicima aktivnu ulogu u kreiranju glavnih trendova u području mobilnosti.

Nadovezujući se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja, u sklopu kojih je izrađen i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak

 

Inteligentni transportni sustavi i logistika

Inteligentni transportni sustavi (ITS) označavaju sustave u kojima se informacijske i komunikacijske tehnologije primjenjuju u području cestovnog prometa, uključujući infrastrukturu, vozila i korisnike te u upravljanju prometom i upravljanju s mobilnošću, kao i za veze s ostalim vrstama prijevoza. Na globalnoj razini ITS se koristi kako bi se prevladali izazovi modernog društva u domeni mobilnosti s fokusom na smanjenja prometnih gužvi, broja prometnih nesreća te emisija štetnih plinova nastalih uporabom vozila, a s ciljem povećanja konkurentnosti, ekonomske učinkovitosti i zapošljavanja.

Posljednji iskoraci u gradnji i modernizaciji autocesta i ostale prometne infrastrukture svrstavaju Republiku Hrvatsku u vrh u regiji što se tiče opremljenosti sustavima za upravljanje prometom na autocestama i cestama, sustavima sigurnosti i zaštite na cestama i cestovnim građevinama (posebno u tunelima) i dr.

Implementirana tehnologija u velikoj je mjeri proizvod domaće industrije što je potaklo respektabilan rast malog i srednjeg poduzetništva u području opremanja cestovnom telematičkom opremom, i to putem istraživanja i razvoja, projektiranja, proizvodnje, ugradnje, i održavanja telematičkih sustava različitih funkcija. Pritom je od posebne važnosti uspostava sustava raspolaganja prometnim podacima u realnom vremenu u gradskim i izvangradskim područjima, kako bi pojedini davatelji usluga informiranja u prometu i transportu na jednostavan način imali mogućnost razvijanja novih usluga i aplikacija u ovom području.

Nastavno na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja, u sklopu kojih je izrađen i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak