Izvor: Pixabay

Energetske tehnologije, sustavi i oprema

Podtematsko prioritetno područje (PTPP) Energetske tehnologije, sustavi i oprema fokusira se na razvoj i primjenu suvremenih energetskih tehnologija u proizvodnji opreme, od koje se očekuje da bude radno učinkovita / pouzdana, ekološki prihvatljiva, kompatibilna s pametnim mrežama, daljinski nadzirana i kontrolirana. Upravo njena digitalizacija i uključivanje u pametne mreže korisnicima donosi nove izazove i nova moguća rješenja problema. Također, sami korisnici elektroenergetske opreme uglavnom su industrijske elektrane, proizvođači električne energije te ostali operatori.

Tvrtke u ovom PTPP-u većinom su izvozno orijentirane. Najveću zastupljenost čine srednje i velike tvrtke koje se bave proizvodnjom opreme. Velika želja i znanje u istraživačko-inovacijskim aktivnostima pridonose napretku, a što se tiče problema, najveći je nedostatak ili manjak infrastrukturne mreže napravljene za eksperimentalni razvoj i usklađivanja normi i direktiva iz Europske unije.

Globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti zajedno uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak

 

Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

Podtematsko prioritetno područje Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali posebno se fokusiralo na izazove povezane s klimatskim promjenama i razvoj em niskougljične ekonomije u Republici Hrvatskoj. Značaj sektora odražava se u svim područjima u vezi s energetikom te su razvijena i druga područja zaštite okoliša važna za održivi razvoj: ublažavanje klimatskih promjena (utječe na proizvodnju hrane i bioekonomiju, kvalitetu života, turizam, i sl.), upravljanje vodnim resursima (pitka voda, otpadne vode), zaštita zraka (zdravlje i kvaliteta života) te kontrola drugih uvjeta zaštite okoliša (rijeke, more, tlo).

Ovaj sektor izrazito je horizontalan, s aktivnostima u svim relevantnim gospodarskim sektorima u Republici Hrvatskoj. Različite ekonomske aktivnosti u ovom sektoru obilježen je značajnim investicijama u istraživanje i razvoj i ulaganjem u nove tehnologije. Stoga će fokus sektora biti na daljnjem razvoju i identifikaciji novih, zelenih i okolišno prihvatljivijih tehnologija.

Globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti zajedno s globalnim lancima vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak