Izvor: pexels

Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji

Podtematsko prioritetno podučje (PTPP) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji usmjereno je na jačanje položaja RH kao središta za proizvodnju zdravstvenih proizvoda što će se postići integracijom postojećih tvrtki i istraživačkih kapaciteta u javnom i privatnom sektoru.

Portfelj proizvoda ovog PTPP-a uključuje proizvodnju novih kemijskih i bio-tehnoloških entiteta, generičke i patentirane lijekove, bezreceptne lijekove (tzv. OTC), veterinarske proizvode, dermatološku kozmetiku, biljne lijekove te medicinsku i stomatološku opremu i uređaje.

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka jedan je od vodećih proizvodnih sektora u pogledu tehnološke sofisticiranosti, ulaganja u istraživanje i razvoj, orijentiranosti na izvoz i dobiti.

Globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak 

Treći javni sastanak 

 

Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike

Podtematsko priotitetno područje Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike bavi se rješavanjem društvenih izazova u RH, poput starenja stanovništva, kroničnih bolesti i smanjenja troška zdravstvenog sustava optimizacijom postojećih zdravstvenih usluga i procesa te razvojem novih zdravstvenih usluga i novih metoda preventivne medicine i dijagnostike. Cilj je umrežiti javni i privatni sektor u rješavanju problema, kako bi istodobno pridonijeli smanjenju zdravstvenih troškova i prevenciji bolesti i smrtnosti.

Ovo područje uključuje e-rješenja za zdravlje, nove tehnologije za daljinsko pružanje zdravstvene zaštite i poboljšanje kvalitete života unaprjeđenjem i proširenjem opsega primjene e-zdravstva i nove mogućnosti za integraciju mobilnog zdravstva (m-zdravstvo) u postojeće e-zdravstvene usluge. Navedeno pokriva cijeli lanac inovacija zdravstvene industrije u rasponu od boljeg razumijevanja bolesti, prevencijom i dijagnostikom, do liječenja i personalizirane medicine, odnosno od pomoći i uspjeha u liječenju do uključivo post-akutnog praćenja pacijenata ostvarujući naknadnu prevenciju ponovnog oboljenja.

Nadovezujući se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja, u sklopu kojih je izrađen i globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP.

Prvi javni sastanak 

Drugi javni sastanak 

Treći javni sastanak

 

Nutricionizam

„Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek neka bude tvoja hrana.“ ( Hipokrat )

Još je davno grčki liječnik Hipokrat prepoznao vrijednost i važnost pravilne i zdrave prehrane. Od tada se pravilna prehrana smatra jednim od ključnih čimbenika koji pridonose ljudskom zdravlju, dok se istodobno zna da nepravilna prehrana pridonosi razvoju raznih bolesti.

Podtematsko prioritetno područje Nutricionizam odnosi se na prehrambene proizvode za koje se smatra da mogu pridonijeti zdravlju, a uz prirodno zdrave i nutritivno vrijedne proizvode, podrazumijeva i tzv. funkcionalnu hranu te dodatke prehrani. Osnovni izazov jest osigurati punu integraciju hrvatske istraživačke baze i poslovnog sektora kako bi se omogućio razvoj proizvoda te potvrda njihove ispravnosti, radi zadovoljavanja regulatornih zahtjeva.

Zbog multidisciplinarne naravi prehrane, u donošenje i provedbu mjera politika povezanih s prehranom uključeno je više različitih dionika. Republika Hrvatska trenutno ima različite strateške dokumente i politike koji pokrivaju teme u vezi sa zdravom prehranom, no s obzirom na to da nema vlastitu politiku prehrane kao neke druge članice EU, prati dokumente međunarodne politike EU i WHO-a. Cilj je što jasnije definirati buduće, ali i aktualne izazove s kojima se susreće ovaj sektor.

Nadovezujući se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja, u sklopu kojih je izrađen i globalni lanac vrijednosti za ovo PTPP.

Prvi javni sastanak 

Drugi javni sastanak 

Treći javni sastanak