Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori tvrtke iz I. kategorije više nisu obvezne plaćati članarinu, ali se mogu odlučiti za dobrovoljno plaćanje, koje im donosi brojne koristi. Sukladno Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, dobrovoljna mjesečna članarina iznosi 150,69 kuna ili 20,00 euro za  tvrtke iz I. kategorije koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija: ukupna aktiva 995.421,06 eura, ukupni prihodi 1.990.842,13 eura i broj zaposlenih 50.

Za tvrtke iz II. i III. kategorije članarine ostaju obavezne.

U Komoru se mogu dobrovoljno učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti Komore. Dobrovoljne članice ostvaruju pravo na korištenje usluga Komore ovisno o skupini u koju se razvrstavaju sukladno važećem Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori i Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore, a na temelju navedenih osnova određuje se i visina članarine. Dobrovoljno članstvo u HGK definirano je Odlukom o uvjetima ostvarivanja dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Podaci za plaćanje članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori za tvrtke i ostale poslovne subjekte:

PRIMATELJ: Hrvatska gospodarska komora

IBAN:  HR8510010051700052620

MODEL: HR67

POZIV NA BROJ: XXXXXXXXXXX (OIB poslovnog subjekta)

OPIS PLAĆANJA: Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori – naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime iz pristupnice

Članice Komore dužne su uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun.

O novitetima koje donosi novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, saznajte više OVDJE.

Izvor: Pixabay