HGK poziva članice da potpišu Kodeks etike u poslovanju

Osnovne etičke smjernice u hrvatskom gospodarstvu

Potpisnik Kodeksa prihvaća obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju te vlastitim zaposlenicima

Skupština Hrvatske gospodarske komore 23. je svibnja 2005. godine potvrdila Kodeks etike u poslovanju kojim se utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu. Određivanjem etičkih kriterija pridonosi se otvorenijem i učinkovitijem poslovanju te kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u RH s poslovnom sredinom u kojoj djeluju.

Hrvatska gospodarska komora preporučuje svojim članicama prihvaćanje pravila Kodeksa etike u poslovanju.

Izjavu treba preslikati na memorandum tvrtke/institucije (ako je riječ o fizičkoj osobi izjavu treba samo popuniti) i potpisanu dostaviti na adresu:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Služba za komunikacije
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

Članice Hrvatske gospodarske komore inicirale su donošenje daljnjih kodeksa poslovanja koje prihvaćaju tvrtke u pojedinim gospodarskim granama: 

 

Popis tvrtki i obrta potpisnika kodeksa etike u poslovanju

PRETRAGA:

IME TVRTKE OIB
{{item.title}} {{item.oib}}
NEMA REZULTATA!
Izvor: HGK