Izvor: HGK

Centar za mirenje je nezavisna institucija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koja pruža usluge u vezi s postupkom medijacije u kojem jedan ili više medijatora na nezavisan i nepristran način pomažu strankama da postignu nagodbu u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim imovinskopravnim sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati. Provođenje postupka mogu zatražiti domaće i strane fizičke i pravne osobe. Centar je osnovan u srpnju 2002. godine. Prije osnivanja Centra, usluge organiziranja mirenja u trgovačkim sporovima pružalo je Stalno izbrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, vodeća hrvatska arbitražna institucija. Centar je institucija za medijaciju u smislu odredbe članka 7. Zakona o mirnom rješavanju sporova (NN 67/2023).

Tijela Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori su predsjednica i tajnica..

Predsjednica Centra za mirenje je prof. dr. sc. Jasna Omejec, a tajnica Mirjana Košec, dipl. oec.

Kao sastavni dio Centra, pri županijskim komorama HGK u Koprivnici, Varaždinu, Osijeku, Puli, Rijeci i Splitu djeluju regionalni centri za mirenje. Informacije o medijaciji mogu se dobiti u svim ostalim županijskim komorama i Komori Zagreb u kojima se može provesti i postupak medijacije.

Tajništvo Centra za mirenje nalazi se na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.