Izvor: pixabay

Održiva proizvodnja i prerada hrane

Održiva proizvodnja i prerada hrane obuhvaća za hrvatsko gospodarstvo tri vrlo važna i dinamična sektora: poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu i prehrambeno prerađivačku industriju. Ovi se sektori zasnivaju na tradicionalnoj proizvodnji, kapacitetima poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, bogatim i raznolikim prirodnim resursima bitnima za razvoj primarne proizvodnje, a i na educiranoj i vještoj radnoj snazi.

Također, može se reći da prehrambeno-prerađivačku industriju obilježava i visok stupanj dovršenosti proizvoda i visoke dodane vrijednosti, što taj sektor čini privlačnim za daljnje investicije potrebne za razvoj i unaprjeđenje sektora. Proizvodnja prehrambenih proizvoda ima dominantan udio od gotovo petine cijele prerađivačke industrije u smislu zapošljavanja (19,53%) i udio BDV-a od 14,04%, što je čini najvećom proizvodnom aktivnošću hrvatskoga gospodarstva.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak

 wood.jpeg Izvor: pixabay

Održiva proizvodnja i prerada drva

Šumarski sektor igra značajnu gospodarsku ulogu u preradi drva i proizvodnji namještaja. Snaga sektora ogleda se u dostupnosti visokokvalitetnih sirovina, izvoznu orijentaciju i postojanjem više od 500 tvrtki specijaliziranih za proizvodnju namještaja. Sektor prerade drva u Hrvatskoj ima više od 1300 tvrtki koje zapošljavaju cca 21.000 radnika i generiraju ukupne prihode od oko milijardu eura. Izvozne brojke pokazuju da sektor prerade drva predstavlja gotovo sedam posto hrvatskog izvoza robe.

Očekuje se da će ovaj sektor i dalje rasti, imati visoke izvozne potencijale te da će poticanjem suradnje javnog i privatnog istraživačkog sektora na području razvoja novih proizvoda i tehnologija značajno napredovati i povećati svoju konkurentnost. Stoga ovaj sektor ima mnogo prilika u pogledu tehnološkog razvoja i korištenja inovativnih rješenja koja će stvoriti veću dodanu vrijednost u proizvodnji. To se osobito odnosi na fazu finalizacije proizvoda, koja bi trebala biti glavna orijentacija hrvatske drvne industrije.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak