Poslovni program Business Development and Innovation Croatia


Poslovnim programom Business Development and Innovation Croatia, koji se provodi u okviru mehanizma Norveške darovnice za razdoblje 2014. - 2021., alocirano je 22 milijuna eura za projekte hrvatskog privatnog sektora.
Program operater programa je norveška državna agencija Innovation Norway, a nacionalni partner programa je Hrvatska gospodarska komora.

Cilj poslovnog programa Business Development and Innovation Croatia je povećanje stvaranja vrijednosti i održivi rast u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama.

Prihvatljivi projekti podnositelja zahtjeva za sredstava programa trebaju se odnositi na:
- razvoj inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda / usluga (novi na tržištu) ili
- primjenu inovativnih tehnologija / rješenja / proizvoda unutar tvrtke (novo za tvrtku).

Područja unutar kojih će se realizirati projekti su:
- Inovativna zelena industrija
- Industrija plavog rasta.

U okviru Inovativne zelene industrije prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

- razvoj i primjenu "zelenijih proizvodnih procesa" automatizacijom, digitalizacijom i robotizacijom industrijskih procesa i tehnologija
- povećanje učinkovitosti proizvodnje i industrije
- internet stvari, EdTechu, FinTechu, cyber sigurnost
- razvoj IKT proizvoda, procesa i rješenja
- razvoj ekološki prihvatljivih proizvoda, procesa i rješenja informacijsko-komunikacijskom tehnologijom i sl.

 U okviru Industrije plavog rasta prihvatljivi projekti bi se trebali odnositi na:

- razvoj tehnologija i rješenja za ribarstvo i akvakulturu
- obnovljive izvore energije u oceanu/moru
- pomorsku industriju, uključujući tehnologije pomorskog prometa
off-shore infrastrukturu
- robotiku povezanu s pomorskom tehnologijom
- tehnologije za duboke morske resurse i kartiranje
- razvoj inovativnih proizvoda i tehnologija u brodogradnji i transportu
- plavu biotehnologiju te aktivnosti praćenja i nadzora okoliša
- razvoj i već dostupne inovativne proizvode i tehnologije koje koriste morski otpad kao sirovinu
- primjenjivost rješenja i tehnologije na oceane i unutarnje vode i sl.

Aktualne i detaljne informacije o programu Business Development and Innovation Croatia te uvjete za apliciranje na natječaje možete pratiti putem stranice program operatera.