O Sudištu

HGK

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pruža domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova. Sudište omogućava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomoćno riješe osobe od njihovog povjerenja. Sudište ima dugu tradiciju. Prva institucionalna arbitraža pri Komori u Zagrebu osnovana je još 1853. godine. Nakon 1945. godine arbitraža prekida s radom, da bi bila ponovno ustanovljena 1965. godine. Idućih 25 godina Sudište uspješno djeluje kao arbitražna institucija, rješavajući trgovačke sporove bez međunarodnog obilježja. Nakon što je 1991. godine Republika Hrvatska stekla nezavisnost, Sudište postupno preuzima i arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem.

Stalno arbitražno sudište

Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2
p.p. 630
HR-10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 4848-622, 4848-623
fax: +385 (0)1 4848-625
e-mail: sudiste@hgk.hr

Dopise i podneske upućene Stalnom arbitražnom sudištu adresirajte na Rooseveltov trg 2, p.p. 630.  Tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta nalazi se na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.

 

Dvorana A predviđena za ročišta; Izvor: HGK.

Dvorana C također je predviđena za ročišta; Izvor: HGK.

 

 Vijećnica predviđena za konferencije; Izvor: HGK.