Izvor: HGK

Povijest Sudišta 

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori pruža domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova. Sudište omogućava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomoćno riješe osobe od njihovog povjerenja. Sudište ima dugu tradiciju. Prva institucionalna arbitraža pri Komori u Zagrebu osnovana je još 1853. godine. Nakon 1945. godine arbitraža prekida s radom, da bi bila ponovno ustanovljena 1965. godine. Idućih 25 godina Sudište uspješno djeluje kao arbitražna institucija, rješavajući trgovačke sporove bez međunarodnog obilježja. Nakon što je 1991. godine Republika Hrvatska stekla nezavisnost, Sudište postupno preuzima i arbitražne sporove s međunarodnim obilježjem.

 

Usluge Sudišta

Sudište kao najstarija i najveća arbitražna institucija u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o arbitraži, važećim Zagrebačkim pravilima i aktima Sudišta, pruža sljedeće usluge:

  • organizira arbitražno rješavanje sporova između domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba
  • organizira arbitražno rješavanje sporova između domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba i prema posebnim pravilima o ubrzanom arbitražnom postupku
  • na zahtjev stranaka pruža organizacijsku i tehničku potporu i u ad hoc arbitražnim postupcima
  • na zahtjev stranaka ovlaštenik imenovanja Sudišta djeluje kao ovlaštenik imenovanja i u ad hoc arbitražnim postupcima te u drugim vrstama postupaka 

 

Kontakt podaci Stalnog arbitražnog sudišta 

Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2
p.p. 630
HR-10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 4848-622, 4848-623
fax: +385 (0)1 4848-625
e-mail: sudiste@hgk.hr

Dopise i podneske upućene Stalnom arbitražnom sudištu adresirajte na Rooseveltov trg 2, p.p. 630. 

Tajništvo Stalnog arbitražnog sudišta nalazi se na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.

 

Dvorana A; Izvor: HGK.

Dvorana C; Izvor: HGK.

 

 Vijećnica; Izvor: HGK.