Izvor: UNSPLASH

U izradi Strategije pametne specijalizacije (S3) i definiranju tematskih i podtematskih područja u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja, sudjelovalo je 12 postojećih klastera konkurentnosti.

Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim kriterijima za odabir, navedenih u Strategiji pametne specijalizacije (S3), kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj, odabrana su tematska prioritetna područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. To su:

1. Zdravlje i kvaliteta života
(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

2. Energija i održivi okoliš
(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost
(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost
(9.)   Kibernetička sigurnost
(10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(11.) Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija
(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

 

Globalni lanci vrijednosti

S obzirom na složenost izrade globalnih lanaca vrijednosti i na njihovu veliku dinamiku, u prvoj godini provedbe Projekta, izrađeno je prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti (Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji; Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali; Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use); Održiva proizvodnja i prerada hrane; Održiva proizvodnja i prerada drva).

Nadovezujući se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja (Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike; Nutricionizam; Ekološki prihvatljiva prometna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika; Kibernetička sigurnost; Protuminski program).