Izvor: pixabay

Kibernetička sigurnost

Zbog sve većeg oslanjanja društva na umrežavanje i korištenje informacijskih sustava, područje kibernetičke sigurnosti bilježi snažan globalni rast. Vlada je Republike Hrvatske također prepoznala značaj ovog područja te je započela postavljati strateški okvir za kibernetičku sigurnost Nacionalnom strategijom kibernetičkom sigurnošću i Akcijskim planom za njenu provedbu (NN 108/15).

U ovom strateškom dokumentu prepoznata su sljedeća područja interesa i usmjeravanja: javne elektroničke komunikacije, elektronička uprava, elektroničke financijske usluge, kritična komunikacijska i informacijska infrastruktura i upravljanje kibernetičkim krizama, kibernetički kriminal, zaštita podataka, tehnička koordinacija u obradi računalnih sigurnosnih incidenata, međunarodna suradnja, obrazovanje, istraživanje, razvoj i jačanje svijesti o sigurnosti u kibernetičkom prostoru te razvoj ljudskih potencijala u području sigurnosti komunikacijsko-informacijskih tehnologija.

Nadovezujući se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja, u sklopu kojih je izrađen i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak

 

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)

Sektor obrambene industrije ponajprije je fokusiran na nekolicinu ključnih prosperitetnih industrijskih niša: proizvođače obrambenih proizvoda (proizvođači proizvoda posebne namjene), tvrtke iz područja protuminskog djelovanja te ICT tvrtke koje imaju interes investiranja i razvijanja usluga i proizvoda iz kibernetičke sigurnosti.

Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use) karakterizirani su proizvođačima koji su unutar ove industrijske niše ponajprije usmjereni prema proizvodnji integriranih visoko tehnoloških proizvoda i usluga s visokom dodanom vrijednosti.

Društva koja pružaju i imaju mogućnost razvijanja tehnologija dvojne namjene imat će snažan utjecaj na gospodarski, društveni i okolišni razvoj Republike Hrvatske. Kako tehnologija i jest dvojna (različite benigne civilne tehnologije mogu se koristiti i u vojne svrhe i obrnuto), u ovom području identificiran je značajan potencijal za sinergiju između civilnih i obrambenih istraživanja koje su u prošlosti značajno utjecale na razvoj određenih elemenata hrvatske vojne industrije.

Neki od referentnih primjera visokotehnoloških proizvoda obrambene industrije su: oklopna vozila raznih namjena – primjerice vojna vozila, vojna plovila (podmornice), policijski patrolni brodovi, robotske platforme i bespilotna vozila u razminiranju, bespilotne letjelice za granični nadzor, bespilotna plovila (podvodna i površinska) za nadzor pomorske granice te rješenja i sustavi za nuklearnu-biološku-kemijsku obranu.

Namjera je diverzificirati proizvodnju hrvatskih tvrtki koje posluju u sektoru obrane i usmjeriti ih prema novim nišama i novim tehnologijama suvereniteta.

Globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP napravljen je u sklopu prve godine provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti uz globalne lance vrijednosti iz još šest podtematskih prioritetnih područja.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak

 

Protuminski program

Protuminski program odnosi se na specifičnu tržišnu nišu povezanu sa započetim Protuminskim programom koji Republika Hrvatska provodi od završetka Domovinskog rata, a unutar kojeg je dosegnuta zavidna razina stručnosti u rješavanju ovih problema globalnog društva. U RH je ovaj specifični segment snažno poduprt aktivnostims malih i srednjih tvrtki.

Tijekom godina aktivnog sudjelovanja u programu protuminskog djelovanja, zbog mina zaostalih iz Domovinskog rata, RH je razvila jedan od najvećih organiziranih međunarodnih sustava za razminiranje koji je postao prepoznat i kao regionalni model. RH je unutar Protuminskog programa i djelovanja ostvarila i široku međunarodnu prepoznatljivost i reputaciju kao prestižan, pouzdan i uspješan partner. Stečena znanja, vještine, sposobnosti, kapaciteti i kontakti mogu se, stoga, prenijeti i koristiti u državama koje će se tek suočiti s rješavanjem problema s minama.

Nadovezujući se na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine KK Projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se s izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja, u sklopu kojih je izrađen i globalni lanac vrijednosti za ovaj PTPP.

Prvi javni sastanak

Drugi javni sastanak

Treći javni sastanak