HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, Rooseveltov trg 2, 10 000 Zagreb,  hgk@hgk.hr; +385 1 456-1555, 0800 1852

Ova politika privatnosti opisuje i pruža informacije na koji način Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: HGK) obrađuje Vaše osobne podatke kao voditelj obrade.

HGK je temeljem Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj: 66/91, 73/91) samostalna stručnoposlovna organizacija, promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

 1. Podaci o službeniku za zaštitu podataka

Tel: +3851 456 7431, E-mail: zastitapodataka@hgk.hr 

 1. Svrhe obrade osobnih podataka i pravni temelj obrade

2.1 Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja javnih ovlasti HGK obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba), temeljem sljedećih javnih ovlasti:

 • izdavanje Eu potvrda
 • raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta
 • izdavanje dozvola o podrijetlu robe
 • izdavanje ATA karneta
 • vođenje registra posrednika u prometu nekretnina
 • vođenje imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina
 • provođenje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
 • izdavanje potvrda o upisu u upisnik HGK o izdavanju i distribuciji tiska
 • usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu 

2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • zastupanja i usklađivanje interesa članica Hrvatske gospodarske komore
 • razvijanje sustava poslovnog informiranja
 • vođenja evidencije registriranih poduzeća
 • obrazovanje i inovacija znanja kadrova u gospodarstvu
 • savjetovanje članica Hrvatske gospodarske komore
 • pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih poduzeća
 • ostvarivanje zahtjeva za pravom na pristup informacijama;
 • zaposlenja u Hrvatskoj gospodarskoj komori

2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja na našim edukacijama, radionicama i predavanjima (uključujući pozivnice, vođenje popisa prisutnosti i zapisnika i vizualno snimanje za medijsko izvještavanje)
 • sudjelovanja na delegacijama i sajmovima
 • pružanje informacija putem našeg newslettera i publikacija;
 • uključivanje u bazu podataka poslovnih partnera
 • vođenja evidencije dolazaka stranaka
 • videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine

2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva 
 1. Obrada osobnih podataka putem videonadzora

HGK obrađuje osobne podatke putem videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine. Obrada osobnih podataka putem videonadzora temelji se na legitimnom interesu HGK kao voditelja obrade. Snimke dobivene putem sustava video nadzora čuvaju se najviše šest mjeseci, osim u slučaju ako su snimke izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku. Snimke se dostavljaju samo na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud) ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka.

 1. Kolačići

Za ispravan rad internetskih stranica Hrvatske gospodarske komore, njihovo unaprijeđenije te poboljšanje vašeg iskustva pregledavanja, ove stranice moraju na vaše računalo ili mobilni uređaj spremiti malenu količinu informacija u obliku takozvanih kolačića (engl. cookies).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje internetska stranica sprema na vašu terminalnu opremu (računalo ili mobilni uređaj) kada ju posjetite.

Koje vrste kolačića koristi HGK?

Kako bi vam bilo jasnije koje kolačiće koriste internetske stranice Hrvatske gospodarske komore te u koju svrhu, u nastavku su dani primjeri za svaku od četiri glavne vrste kolačića. 

Neophodni kolačići

Neke od funkcionalnosti koje nam omogućuju neophodnih kolačića su:

 • Spremanje postavki za optimalan prikaz videozapisa, kao što su veličina među-spremnika i podaci o rezoluciji zaslona.
 • Čitanje postavki preglednika kako bi se internetska stranica mogla optimalno prikazati na vašem zaslonu.
 • Lociranje zlouporabe našeg web-mjesta i usluga.
 • Ravnomjerno učitavanje internetske stranice kako bi ostalo pristupačno.

Funkcionalni kolačići

Funkcionalne kolačiće koristimo za personalizaciju sadržaja i spremanje vaših preferencija. Neke od mogućnosti koje funkcionalni kolačići pružaju su:

 • Spremanje preferencija kao što su jezik, lokacija, broj rezultata pretraživanja koji će se prikazati, itd.
 • Spremanje podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili prijave kako se ne biste morali svaki puta prijavljivati
 • Pamćenje sadržaja koje ste odabrali u skladu s vašim interesima kako bi vam se te kategorija sadržaja prikazivale

Analitički kolačići

Za analitiku internetskih stranica koristimo kolačiće treće strane – Google Analytics. Više informacija o njima možete pronaći na sljedećoj poveznici: Google Analytics. Neke od mogućnosti koje nam pružaju analitički kolačići su:

 • Praćenje broja posjetitelja naših internetskih stranica.
 • Praćenje vremena koje svaki posjetitelj provede na našim internetskih stranicama.
 • Određivanje redoslijeda kojim posjetitelj posjećuje razne internetske stranice Hrvatske gospodarske komore.
 • Procjena dijelova naših internetskih stranica koje treba poboljšati.
 • Optimizacija internetskih stranica.
 • Zahtijevanje povratne informacije za specifične dijelove internetskih stranica.

Kolačići za (ciljano) oglašavanje

Kolačići za (ciljano) oglašavanje su kolačići treće strane i postavljaju se na stranicama Hrvatske gospodarske komore prilikom ugrađivanja video zapisa na internetske stranice. Neke od funkcionalnosti ovakvih kolačića su:

 • Omogućavaju trećoj strani bilježenje vaše posjete i, kao rezultat toga, procjenu vaših interesa.
 • Omogućavaju trećoj strani provjeru jeste li odabrali reklamni sadržaj.
 • Omogućavaju trećoj strani praćenje broja posjetitelja koji biraju reklamni sadržaj.
 • Prosljeđuju informacije o vašim navikama pretraživanja drugim internetskim mjestima.
 • Omogućuju uporabu usluga treće strane za prikazivanje reklamnih sadržaja prilagođenih vašim potrebama, interesima ili preferencama.
 • Omogućuju trećim stranama da odrede koji su reklamni sadržaji te tehnologije i mreže za oglašavanje najučinkovitije za vas.
 • Omogućuju praćenje reklamnih sadržaja koji su već prikazani, tako da vam se ne prikazuju uvijek isti.

Za više informacija o online reklamnim kolačićima i online privatnosti, molimo pogledajte upute koje je osmislila industrija oglašavanja dostupne na http://www.youronlinechoices.com/hr/.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: Obavijest o kkolačićima.

 1. Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti.

Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

Pravo na pristup (Članak 15.) – u svakom trenutku imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo  i možete zatražiti detaljne informacije o svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

Pravo na ispravak (Članak 16.) – u svakom trenutku imate pravo tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka ako su podaci netočni ili nepotpuni.

Pravo na brisanje (Članak 17.) – Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas   odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;
 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države kojoj podliježe  voditelj obrade
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe:

 • navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:
 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade (Članak 18.) – Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

 • osporavate njihovu točnost
 • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor (Članak 21.) – Ako Vaše podatke obrađujemo prilikom izvršavanja službenih ovlasti ili se prilikom obrade pozivamo na legitimne interese možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

Pravo na pritužbu – Imate pravo na pritužbu ako smatrate da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

U svrhu ostvarenja Vaših prava, na ovoj stranici možete preuzeti obrasce Zahtjeva za ostvarivanje prava koje dostavljate na adresu HGK ili elektroničkim putem:

Obrasci su dostupni na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup

Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje

Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor 

  6. Primatelji osobnih podataka

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga. Pristup Vašim osobnim podacima u određenim slučajevima mogu imati pružatelji informatičko-komunikacijskih usluga u svojstvu izvršitelja obrade, koji pružaju usluge podrške informatičkih rješenja za voditelja obrade. S izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Dužni smo dostaviti Vaše podatke u određenim sna zahtjev nadležnih tijela (policija, sud) ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka.

U određenim zakonom predviđenim slučajevima imamo pravnu obvezu dostaviti Vaše osobne podatke nadležnim državnim tijelima, temeljem zakonom osnovanog zahtjeva.

Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU.

Primjerice prilikom organiziranja sajmova i delegacija potrebno je dostaviti Vaše osobne podatke drugim primateljima u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

7. Sigurnost obrade

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.

Politika zaštite osobnih podataka uređena je internim aktima voditelja obrade.

8. Razdoblje pohrane

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva. 

Podaci prikupljeni temeljem privole pohranjuju se u sustavu voditelja obrade dok je aktivna privola. Nakon povlačenja privole, podaci se brišu iz sustava.

Podaci prikupljeni putem video nadzornog sustava pohranjuju se maksimalno 6 mjeseci nakon čega se brišu iz sustava.

9. Izvor prikupljanja osobnih podataka

Podatke prikupljamo od članica HGK  ili u vezi s pružanjem usluge prema našim članicama, bilo da nam ih sami pružite (posebno putem komunikacije e-poštom ili drugim sredstvima komunikacije) ili ih mi prikupljamo, na primjer, tijekom konzultacija, rješavanja zahtjeva i prijave na događanja

Podatke prikupljamo i iz javnih registara i izvora.

10. Dodatne informacije

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete  nam se obratiti na sljedeće kontakte:

 E-mail: hgk@hgk.hr; Tel: +385 1 456-1555, 0800 1852

 E-mail: zastitapodataka@hgk.hr ; Tel: +3851 456 7431,

11. Izmjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno.

O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.