Osječka komora  započinje s radom 1853.g. kada je održana osnivačka sjednica Trgovačko-obrtničke komore u Osijeku koja je pokrivala cijelu Slavoniju. U prvom registru gospodarstvenika načinjenom u komori 1854. godine bilo je 3708 obrtnika, 376 trgovaca i šest tvornica.

Komora je od svog osnivanja pa do danas prošla kroz mnoge promjene: od organizacijskih promjena, promjena imena, promjena područja na kojem je djelovala, pa do promjena društvenih uređenja i država koje su se u, povijesno gledano kratkom vremenskom razdoblju, na ovom području izmijenile: od Austro-ugarske Monarhije, pa do danas samostalne i suverene Republike Hrvatske.

Današnja Županijska komora Osijek jedna je od dvadeset županijskih komora u sastavu Hrvatske gospodarske komore, a djeluje na području Osječko-baranjske županije od 01.01.1994. godine, slijedom odluke Skupštine HGK od 22. prosinca 1993. godine.

Statutom Hrvatske gospodarske komore propisano je da županijska regionalna komora  ima gospodarsko vijeće koje čine članovi - predstavnici njezinih članica.

Članovi gospodarskog vijeća ŽK Osijek u mandatu od 2023. - 2027.g.:

 • Damir Leko, predsjednik uprave - BELJE plus d.o.o., Darda,
 • Petar Marić, predsjednik uprave - TVORNICA ULJA ČEPIN d.d., Čepin
 • Ana Soldo, član uprave - DS SMITH BELIŠĆE CROATIA  d.o.o., Belišće
 • Mato Ravlić, direktor - STRIZIVOJNA HRAST d.o.o., Strizivojna
 • Davor Bošnjaković, predsjednik uprave - SAPONIA d.d., Osijek
 • Josip Markovac, član uprave - ALTRAD LIMEX d.o.o., Donji Miholjac
 • Zoran Škorić, predsjednik uprave - OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek
 • Zoran Uranjek, član uprave - HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆE d.o.o., Belišće
 • Milan Vrdoljak, predsjednik uprave - RICARDO d.o.o., Darda
 • Nataša Uranjek, direktorica - PROMO EKO d.o.o., Osijek
 • Dušan Grgur, član uprave - GERMAN d.o.o., Osijek
 • Igor Osječanin, predsjednik uprave - HANA d.o.o., Našice
 • Zvonimir Kaprocki, direktor - TTTech Auto d.o.o., Osijek

Predsjednik Gospodarskog vijeća ŽK Osijek je Zoran Kovačević, dipl.oec. (izabran na sjednici GV 31. ožujka 2021.).

Hrvatska gospodarska komora, pa tako i Županijska komora Osijek je ustrojena kao poslovna i stručna organizacija koja zastupa i promovira interese svojih članica i cjelokupnog gospodarstva. Organiziranjem strukovnih udruženja i njihovim radom, te pojedinačnim direktnim kontaktima s članicama, komora nastoji pomoći pri rješavanju problema u poslovanju predlaganjem mjera za njihovo otklanjanje. Analiziraju se gospodarska kretanja i prati razvoj djelatnosti u zemlji i inozemstvu, te potiče donošenje ili usklađivanje pravne regulative i uvjeta gospodarenja u djelatnosti, odnosno grani. Udruženja pružaju stručnu pomoć i sudjeluju u rješavanju problema tekućeg poslovanja. Predlažu se mjere učinkovite zaštitne politike u gospodarstvu. Pripremaju se promocijske aktivnosti. Tumače se novouvedene međunarodne i domaće norme i propisi, te se predlaže i realizira sustav obrazovanja u komori.

Također se ističe  potreba i poduzimaju se aktivnosti  na unapređenju kakvoće domaćeg proizvoda. S tim u svezi je nastao i dugoročni strateški projekt vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda znakovima "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko",  čiji je prvenstveni cilj potaknuti svijest o potrebi stvaranja i održavanja “kulture kvalitete” na hrvatskom tržištu kako kod proizvođača, tako i kod potrošača.

Daljnja važna uloga je kontinurana promocija hrvatskog gospodarstva u inozemstvu putem suradnje s inozemnim tvrtkama, komorama i drugim organizacijama. Prilikom posjeta stranih delegacija Komora organizira promotivne skupove i poslovne razgovore na kojima povezuje domaće tvrtke s inozemnim partnerima, a organizira i zajedničke nastupe domaćih tvrtki na sajmovima i izložbama u inozemstvu i po cijeloj Hrvatskoj.

Županijska komora Osijek, kao dio komorskog sustava Hrvatske gospodarske komore prilagođava se i sama novim prilikama i događanjima, i suvremenim tokovima u svijetu, ali njena osnovna zadaća uvijek ostaje poticanje i napredak gospodarstva.