Osječko-baranjska županija je smještena na sjevero-istoku Hrvatske i prostire se na površini od 4.155 km2. Obuhvaća Baranju i sjeveroistočnu Slavoniju gdje prema popisu stanovništva iz 2011.g. živi 317.802 stanovnika u 7 gradova, 35 općina i 263 naselja.

Gospodarstvo Osječko-baranjske županije razvijeno je u kontekstu svojih prirodnih obilježja i položaja. Uz 260.000 ha poljoprivrednih površina tu je i preko 120.000 ha pod šumom što je rezultiralo razvojem poljoprivredne proizvodnje, kako biljne tako i stočarske, koja je baza za razvoj prehrambene industrije, te drvne industrije, koja nije razvijena u onoj mjeri koliko bi se moglo očekivati s obzirom na kvalitetnu sirovinsku osnovicu. Uz prehrambenu i drvnu razvijene su i neke druge grane prerađivačke industrije. Vrlo značajno mjesto u prerađivačkoj industriji Osječko-baranjske županije zauzima proizvodnja strojeva i proizvoda od metala, kemijska industrija, proizvodnja celuloze i papira, zatim proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (građevinski materijali) i.t.d. 

Zahvaljujući prirodnoj, kulturnoj i ekološkoj očuvanosti resursa, Osječko-baranjska županija ima ogroman potencijal za razvoj različitih oblika kontinentalnog turizma. Razvoj turizma županije počiva na lječilišnom, rekreativnom, lovnom i ribolovnom te seoskom turizmu. Od turističkih zanimljivosti treba spomenuti termalnu rivijeru Bizovačke toplice s hotelom i kapacitetima koji nude usluge sportske rekreacije, te rehabilitacije i liječenja u fizikalnoj medicini s vrlo kvalitetnom, ljekovitom vodom. Izuzetno mjesto kontinentalnog turizma predstavlja jedinstvena ekološka oaza Parka prirode Kopački rit mnoštvom životinja, rijetkih ptičjih vrsta, bogate ribolovne vode i svjetski priznatog kvalitetnog fonda divljači. Na području županije je 12 turističko-vinskih cesta, a sve je značajniji i cikloturizam.

Za razvoj regije važna je povezanost cestovnom infrastrukturom prema zapadu autocestom i podravskom magistralom, te na sjever cestom prema Mađarskoj, i na jug prema Federaciji BiH, kao i željezničkim prugama. Koridor V/c, koji će pravo značenje i valorizaciju dobiti kada bude izgrađen u cijelosti, prolazi kroz najrazvijeniji dio slavonsko-baranjske regije. Izgradnjom ove autoceste Slavonija i Baranja dobiva mogućnost uključenja u glavne europske prometne tokove, odnosno u globalni europski gospodarski sustav.

Drava i Dunav predstavljaju važne riječne prometnice uzvodno prema srednjoj Europi i na istok prema Crnom Moru.

U neposrednoj blizini Osijeka nalazi se zračna luka Osijek koja je 13 km udaljena od centra grada. Luka ima status međunarodne zračne luke te raspolaže sa zgradom za prijem i otpremu putnika, cargo terminalom i skladišnim prostorima.

 

 

U Osječko- baranjskoj županije je što u pripremi, što u funkciji ukupno 77 poduzetničkih zona. U nastavku su poveznice na neke od njih:

Gospodarska zona Tenja

Industrijska zona Nemetin

Slobodna zona Osijek

Gospodarska zona Antunovac

Poduzetničke zone grada Valpova

Industrijska zona Janjevci

Poslovna zona Beli Manastir

Industrijska zona Našice

Zona malog gospodarstva Sajmište 

U Osijeku se nalazi poduzetnički inkubator BIOS koji poduzetnicima početnicima omogućuje najam po subvencioniranim cijenama. Zajedno s najmom, stanar BIOS-a dobiva savjetodavne usluge, edukaciju te prezentaciju i promidžbu, a BIOS se trudi svakog poduzetnika razvijati i individualno, sukladno njegovim specifičnim potrebama.