Objavljeno: 09. 02. 2018. , Ažurirano: 09. 03. 2018.

Sajam projeKAta u Gradu susreta – PROJEKTIKA zamišljen je kao dvodnevna manifestacija koja izložbom i raznim oblicima stručnih predavanja afirmira projektni pristup u rješavanju razvojnih izazova.

Organizatori Sajma projekata su Županijska komora Karlovac, Karlovačka županija, Grad Karlovac i Razvojna agencija Karlovačke županije.

Održan je prvi put 1. i 2. ožujka ove godine u Gradskom kazalištu Zorin dom gdje se javnosti predstavilo više od 50 izlagača na oko 300 m² izložbenog prostora, a među njima su, uz izlagače iz Karlovačke županije, i izlagači iz susjednih županija te gosti iz Novog mesta i Bihaća sa svojim projektima. Uz izložbu projekata na sajmu su održane edukacije, radionice, okrugli stolovi i poslovni susreti u prostorijama HGK – Županijske komore Karlovac.

Sajam kao mjesto susreta uživo stvara posebno ozračje za razmjenu ideja i inicijativa, za sklapanje partnerstava, prezentaciju vlastitih projekata i uključivanje u zanimljive projekte drugih. Želja je organizatora da ovaj Sajam ostane mjesto interakcije i bude snažan zamašnjak buduće intenzivne projektne aktivnosti u Karlovačkoj županiji.

Prezentacije održane tijekom prvog dana Sajma projeKAta u Gradu susreta

 

Prezentacije održane tijekom drugog dana Sajma projeKAta u Gradu susreta