Raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta

2021.


- Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za 2021. godinu
- Obrazac Zahtjeva za dozvole za 2021.g.
- Obrazac Popisa zaposlenih vozača 2021.g.

- Popis dozvola za 2021.

- Informacije o stanju u transportnom sustavu po pojedinačnim državama prikupljene od 19. prosinca – 24. prosinca 2020. godine

2020.

 

Rješenja o raspodjeli CEMT dozvola

1. Dopis Povjerenstva za praćenje raspodjele stranih dozvola vezano za predaju CEMT izvješća

2. DODATNA RJEŠENJA o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. (ažurirano, veljača 2021.)

3. DODATNA RJEŠENJA o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. (ažurirano siječanj 2021.)

4. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije za 2021. godinu

5. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2021. godinu

6. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2021. godinu

Rješenja o raspodjeli pojedinačnih međunarodnih dozvola za 2020.

 1. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Albanije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 2. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 3. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u tranzitu (bez naplate)
 4. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 5. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bosne i Hercegovine za prijevoz tereta za/iz trećih država
 6. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bugarske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 7. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Crne Gore univerzalne
 8. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Estonije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 9. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Finske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 10. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Gruzije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 11. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Iran za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 12. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 13. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta za/iz trećih država
 14. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Kosovo za prijevoz tereta za/iz trećih država
 15. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Latvije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 16. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Litva za prijevoz tereta za/iz trećih država
 17. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Makedonije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 18. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Moldavije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 19. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Norveške za prijevoz tereta za/iz trećih država
 20. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Poljske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 21. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Rumunjske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 22. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Rusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 23. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Slovenije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 24. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Srbije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 25. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Švedske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 26. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu - EURO 0
 27. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 28. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 29. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 0
 30. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 2
 31. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 32. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta za/iz trećih država

Prema odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) raspodjelu dozvola domaćim prijevoznicima obavljaju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora (HOK – www.hok.hr ) (u daljnjem tekstu: komore) putem svojih županijskih ispostava.

 Pristup na tržište međunarodnog cestovnog prijevoza tereta za domaćeg prijevoznika još je reguliran sljedećim propisima:

 • Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta (NN 57/2018 ( www.nn.hr )
 • Bilateralnim ugovorima o međunarodnom cestovnom prometu koji su na snazi;(Popis bilateralnih ugovora)

Stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta NN 57/18 od 27. lipnja 2018., HGK je preuzela javnu ovlast raspodjele svih vrsta pojedinačnih dozvola (i dosadašnjih kritičnih) i CEMT dozvola.

Postupak i način raspodjele stranih dozvola propisani su Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta. Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika. Zahtjev za dobivanje stranih dozvola za sljedeću godinu prijevoznik podnosi komorama od 1. do 15. listopada tekuće godine.

Odobrenje za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U Republici Hrvatskoj ima 3466 međunarodno licenciranih prijevoznika sa 15630 međunarodno licenciranih vozila. Od ukupnog broja vozila 4097 su tzv. “crna vozila“ (26,21%), Euro 1 – 16 (0,1%), Euro 2 – 1000 (6,4%), Euro 3 – 2630 (16,83%), Euro 4 – 663 (4,24%), Euro 5 – 4574 (29,26%), Euro 6 – 2648 (16,94%).

(Izvor: MMPI – Ispis licenciranih prijevoznika, vozila i izdanih CEMT dozvola po županijama na dan 15.11.2017.)

Međunarodni javni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za međunarodni prijevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja bez dozvole. HGK raspodjeljuje 33 vrsta stranih dozvola. (Popis vrsta dozvola )

Broj dozvola se dogovara i razmjenjuje prema načelu uzajamnosti s nadležnim tjelima drugih država. U 2017. godini HGK je zaprimila od MMPI 20250 dozvola od kojih su Županijske komore prijevoznicima izdale njih 10908. (Izvor podataka: Biznet aplikacija Transportne dozvole).

HGK obavlja raspodjelu dozvola preko mreže 19 Županijskih komora, Komore Zagreb (nadležna komora za područje grada Zagreba i Zagrabačke županije) te Obrtničke komore Krapina. Ovakva teritorijalna raspostranjenost izdavanja dozvola omogućava prijevoznicima brzo i lako preuzmanje stranih dozvole prema sjedištu registracije pravne osobe. ( www.hgk.hr – Županijske komore )