Jelena Uzelac_web.jpg

Jelena Uzelac, dipl. iur., Ph.D.C., rođena je 31.08.1980. U Gospiću. Po završetku studija radila je na Općinskom sudu u Zagrebu i Općinskom sudu u Otočcu, te kao predavač građanskopravne grupe predmeta na Veleučilištu „Nikola Tesla”, Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te na Veleučilištu VERN gdje je članica ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i voditelja poslovnice te nositelj predmeta Politički sustav RH. Od 01. rujna 2010. je u zvanju višeg predavača zaposlena na Visokom učilištu Effectus.

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova, a autor je više od 20 zapaženih radova iz područja građanskog prava koji su objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih konferencija te domaćim stručnim i znanstvenim publikacijama.

Također, autorica je i kategoriziranog i recenziranog nastavnog materijala za predmete Uvod u pravo i pravosudni sustav RH te Stvarno pravo te arbitar u postupcima s međunarodnim i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Povjerenstva za unapređenje postupka upisa na visoka učilišta pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske, članica znanstvenog odbora "Mediterranea International Research Centre on Human Rights" te članica povjerenstva Rektorskog zbora za utvrđivanje akademskih i stručnih naziva.

Životni/poslovni moto: Profesoru nije cilj usaditi studentima znanje, nego probuditi želju za učenjem i ljubav za znanjem.