Objavljeno: 03. 03. 2017. , Ažurirano: 14. 09. 2020.

Temeljem Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15) izrađen je Akcijski plan unaprjeđenja financijske pismenosti potrošača za 2015. godinu (NN 11/15) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine.

Akcijski plan sadrži prikaz identificiranih mjera i aktivnosti u podizanju razine financijske pismenosti potrošača, a tijelo nadležno za proces koordinacije i pripreme implementacije Akcijskog plana je Ministarstvo financija

Mjere su definirane prema nositeljima, odnosno dionicima u provođenju financijskog obrazovanja definiranim Nacionalnim strateškim okvirom financijske pismenosti. Javnopravna tijela i druga tijela određena nositeljima pojedinih mjera iz Akcijskog plana imaju zaduženje da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Jedan od dionika za provođenje mjera i aktivnosti Akcijskog plana je Hrvatska gospodarska komora.

Kako je navedeno u Akcijskom planu, HGK će u danom razdoblju provoditi sljedeće aktivnosti:.