Objavljeno: 03. 03. 2017. , Ažurirano: 16. 03. 2021.

Hrvatska gospodarska komora jedan je od dionika  Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 11/15) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske i temeljem kojeg se svake godine izrađuje Akcijski plan. Ministarstvo financija je  nadležno za proces koordinacije i pripreme implementacije Akcijskog plana. 

Kao jedan od dionika u provođenju mjera i aktivnosti Akcijskog plana Hrvatska gospodarska komora tijekom svake godine provodi sljedeće aktivnosti:

U cilju daljnjeg unaprijeđenja suradnje u području financijske pismenosti, 2018. godine je sklopljen Sporazum o suradnji na unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj koji je potpisalo 16 institucija, uključujući i HGK. Više o Sporazumu i potpisnicima na našoj web stranici