Natječaj za Operaciju 6.1.1. potpora mladim poljoprivrednicima


Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva) u području poljoprivrede, otvoren od 11. travnja do 13. lipnja 2018. namijenjen je prijaviteljima – poljoprivrednim gospodarskim subjektima, u vrijednosti od 132.597.000,00 kn, u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, unutar Programa ruralnog razvoja RH.

Prijavitelji mogu biti stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednoga gospodarstva, ali ne dulje od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se dvojako:

  • 000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore
  • 800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati razne aktivnosti:

  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
  • kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i sl.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u Agronetu od 25. travnja 2018. godine od 12 sati, do 13. lipnja 2018. godine do 12 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12 sati. Sve detalje možete pogledati ovdje.