Hrvatska gospodarska komora na usluzi je poslovnom sektoru i aktivno pomaže tvrtkama u razvoju i unaprjeđenju svih aspekata vašega poslovanja.

 

Za vas smo pripremili niz pogodnosti i pozivamo vas da se aktivno uključite u rad HGK kako bismo zajednički osnažili hrvatsko gospodarstvo.

Početkom 2022. na snagu je stupio novi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji je donio brojne novitete za poslovne subjekte u Hrvatskoj. Iako po novom Zakonu sve tvrtke i dalje ostaju članice HGK, tvrtke iz I. skupine više nisu obvezne plaćati članarinu, ali se mogu odlučiti za dobrovoljno plaćanje, koje im donosi brojne koristi. Za tvrtke iz II. i III. skupine članarine ostaju obavezne.

Tvrtke članice Komore koje plaćaju članarinu u skladu s novim Zakonom imaju pravo birati svoje predstavnike u tijela Komore, putem svojih predstavnika upravljati poslovima Komore, neposredno sudjelovati u radu strukovnih udruženja i drugih oblika organiziranja u Komori, razmjenjivati informacije i iskustva, obavljati konzultacije te organizirati savjetovanja, pokretati inicijative za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za gospodarstvo i poduzetništvo, koristiti stručnu pomoć i usluge Komore, sudjelovati u aktivnostima Komore.

 


1. KATEGORIJA

Tvrtke iz ove kategorije više nisu obvezne plaćati članarinu, ali se mogu odlučiti za dobrovoljno plaćanje.

Prvu skupinu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

 • Ukupna aktiva 995.421,06 EUR,
 • Ukupni prihodi 1.990.842,13 EUR 
 • Broj zaposlenih do 50.

Dobrovoljna članarina iznosi 20 €

 


2. KATEGORIJA

Druga kategorija obuhvaća članove Komore koji prelaze dva od navedena tri kriterija:

 • Ukupna aktiva: 995.421,06 €,
 • Ukupni prihodi: 1.990.842,13 €,
 • broj zaposlenika: od 50

Iznos mjesečne članarine: 143,74 €

 


3. KATEGORIJA

Treću kategoriju čine članice koje prelaze dva od tri navedena kriterija:

 • Ukupna aktiva: 3.981.684,25 €,
 • Ukupni prihodi: 7.963.368,50 €,
 • broj zaposlenika: 250

Iznos mjesečne članarine: 527,31 €

 

 

U HGK-a se mogu dobrovoljno učlaniti ustanove i druge pravne osobe koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i strukovna udruženja, znanstvene i obrazovne institucije, udruge te pravne i fizičke osobe koje svojim radom mogu doprinijeti obavljanju djelatnosti Komore. 

Podaci za plaćanje članstva u Hrvatskoj gospodarskoj komori za tvrtke i ostale poslovne subjekte:

 • PRIMATELJ: Hrvatska gospodarska komora
 • IBAN:  HR8510010051700052620
 • MODEL: HR67
 • POZIV NA BROJ: XXXXXXXXXXX (OIB poslovnog subjekta)
 • OPIS PLAĆANJA: Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori – naziv poslovnog subjekta ili ime i prezime iz pristupnice

Članice Komore dužne su uplaćivati članarinu mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, na račun.

 

Cjenik naših usluga

 

S obzirom na specifične potrebe svakog poslovanja, omogućili smo vam korištenje naših pojedinačnih usluga po najkonkurentnijim cijenama na našem tržištu. 

Za godišnju članarinu od 240,00 eura godišnje članice mogu koristiti usluge tijekom godine dana od dana učlanjenja u ukupnoj vrijednosti od 500 eura (1. KATEGORIJA).

Za godišnju članarinu 1.724,88 eura godišnje mogu koristiti usluge tijekom godine dana u ukupnoj vrijednosti od 3.500 euro (2. KATEGORIJA)

Za godišnju članarinu 6.327,72 eura godišnje mogu koristiti usluge tijekom godine dana u ukupnoj vrijednosti od 12.700 eura (3. KATEGORIJA).

Sve članice imaju na raspolaganju sve usluge iz usvojenog Cjenika do iznosa koji je gore naveden, a ovisno o visini članarine koju plaćaju. Usluge sajmova te pravne i porezne konzultacije članice mogu koristiti do maksimalno visine od 50 posto uplaćene godišnje članarine i to na način da ukupan zbroj vrijednosti navedene dvije usluge ne može prijeći 50 posto visine njihove članarine.

Hrvatska gospodarska komora usvojila je poseban cjenik usluga koje sve članice, neovisno o plaćanju članarine, mogu po potrebi konzumirati.

Popust na usluge i proizvode iz cjenika, osim usluga javnih ovlasti, može se ostvariti u iznosu od 20 posto, 15 posto i 10 posto, ovisno o kategoriji u koju spada vaš poslovni subjekt.

Za više detalja oko usluga obratite nam se na 08001852 ili putem maila na: hgk@hgk.hr.