Predstavljen Vodič za izračun nutritivne tablice za male i srednje prehrambene tvrtke

HGK
Vrijeme održavanja: 02.03.2017.
Radionica prehrambenog sektora „Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane“, u organizaciji Hrvatske agencije za hranu i Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a (FAO) te uz potporu Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva poljoprivrede održana je 2. ožujka u HGK.

  „Hrvatska gospodarska komora je u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede od travnja 2013. godine organizirala niz radionica o primjeni Uredbe 1169/2011 u kojima je sudjelovalo 1300 predstavnika subjekata u poslovanju s hranom, koji su od prosinca 2014. obvezni označavati pretpakiranu i nepretpakiranu hranu, u skladu s novim zahtjevima propisa o hrani“, istaknula je direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK Božica Marković dodajući kako su pojedine naše industrije i prije zakonskog roka počele navoditi nutritivne vrijednosti prehrambenih proizvoda. „Pivarska industrija, iako nije obvezna, istaknula ju je na svojim proizvodima, što pokazuje odgovornost proizvođača prema potrošačima“, istaknula je Marković te napomenula „kako od radionice očekuje da će pomoći tvrtkama u poslovanju, a od Ministarstva poljoprivrede da će izraditi tumačenje malih količina i time olakšati poslovanje“.      

 „Ova je radionica jedna u nizu u dugogodišnjoj zajedničkoj uspješnoj suradnji, a njezin je cilj pomoći prehrambenom sektoru ispravno izračunati hranjive vrijednosti prehrambenih proizvoda koje stavljaju na tržište, u čemu je od pomoći Vodič za prehrambeni sektor: Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane“, napomenula je načelnica Odjela za upravljanje podacima i prehranu Hrvatske agencije za hranu (HAH) Darja Sokolić te predstavila rezultate projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a FAO/INFOODS – kompilacije nacionalnih tablica o sastavu hrane.

Projekt je pod slovačkim vodstvom proveden za zemlje istočne Europe i središnje Azije, koje nemaju svoje tablice. „U Hrvatskoj je održan niz radionica u dva od četiri koraka s podacima o 100 namirnica, a od prikupljenih se podataka očekuje da će to biti početak izrade velike nacionalne baze podataka o sastavu hrane. Ova je radionica završetak toga projekta. Tablica je na provjeri kod FAO-a, a bit će objavljena na stranicama HAH-a i FAO-a kao relevantna baza podataka“, rekla je Sokolić te dodala kako je potrebno nastaviti s nadogradnjom nacionalne tablice sustava hrane kroz radnu grupu HAH-a u sva četiri koraka.

„Osnovna je razlika između računalne baze podataka i tablica o sastavu hrane, bilo u tiskanom ili računalnom obliku, u tome da baza podataka o sastavu hrane nudi više podataka o hrani, metodama, kvaliteti podataka te prikazu sastava hrane. Raste potražnja za računalnom bazom zbog stalnih promjena u zalihama hrane i cijeni te povećanja svjesnosti za prevencije bolesti, čime se generiraju zahtjevi za uključivanje novih sastojaka i parametara nove hrane te obvezno označavanje hrane“, kazala je Irena Colić Barić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govoreći o podacima o sastavu hrane (FCD) i bazi podataka o sastavu hrane (FCDbs) te njihovoj primjeni. „Podaci o sastavu hrane u Hrvatskoj su objavljivani u tablicama od 1959. do 1990. godine, a danas nam nedostaje nacionalna računalna baza o sastavu hrane, koju treba razvijati“, ističe Colić Barić. 

EuroFIR-ov (European Food Information Resource) Vodič za prehrambeni sektor: Kako izračunati hranjive vrijednosti hrane predstavila je Daniela Čačić Kenjerić s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku. Na temelju stručnosti i znanja EuroFIR-a predložen je ujednačen postupak izračuna receptom koji je primjenjiv za izračun hranjivih vrijednosti hrane te su u Vodiču prikazani opći koraci za izračun receptom. Vodič je namijenjen proizvođačima i prodavačima hrane, ugostiteljima te svima zainteresiranima za označavanje hranjivih vrijednosti, a rezultati dobiveni izračunom uvijek se trebaju smatrati približnim vrijednostima. „Proizvođač odgovara za to je li izračun receptom prikladan za označavanje, a preporučuje se, kada god je moguće, odrediti sadržaj hranjivih tvari u namirnici laboratorijskom analizom, kazala je Čačić Kenjerić.      

Pristupanjem Hrvatske EU preuzeli smo i Uredbu (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, kojom je propisan i način označavanja hrane te obvezno navođenje nutritivne deklaracije od 13. prosinca 2016. godine gotovo za svu hranu. Kako treba izgledati nutritivna deklaracija kao obvezni podatak na hrani na radionici objasnila je Sanja Kolarić Kravar iz Ministarstva poljoprivrede.

 

 

Kontakti

  • Valentina Šimić Viša stručna suradnica Tel: + 385 1 4561 697 Email: vsimic@hgk.hr
  • Ita Juroš Viša stručna suradnica Tel: + 385 1 4826 066 Email: ijuros@hgk.hr