Objavljeno: 23. 05. 2016. , Ažurirano: 06. 02. 2017.

“Tržište i cijene nekretnina u Hrvatskoj još uvijek su u fazi stabiliziranja, a za bitnije pomake neophodna su pozitivnija kretanja na tržištu rada i dovršetak procesa razduživanja stanovništva”, rekao je potpredsjednik HGK za turizam, trgovinu i financije Josip Zaher, na 25. Forumu poslovanja nekretninama, dodavši kako su prosječne cijene nekretnina u RH za 2015. godinu u cjelini smanjene za gotovo tri posto, dok istovremeno cijene stambenih nekretnina u Europskoj uniji rastu.

Na Forumu se raspravljalo i o uvođenju poreza na nekretnine kojemu prema mišljenju HGK treba pristupiti vrlo oprezno i u proces donošenja Zakona uključiti struku kako bi se kvalitetno sagledale i predvidjele sve pozitivne i negativne posljedice takvog poreza. “Negativne posljedice uvođenja poreza na nekretnine mogle bi loše utjecati na većinu građana, a posljedično i za cijelo gospodarstvo”, poručio je Zaher. Zaključeno je kako je promet nekretnina u stagnaciji te se već nekoliko godina kreće se na razini oko 180.000 jedinica. Zamjetan je pad trgovine građevinskim i poljoprivrednim zemljištem. Broj stranih vlasnika nekretnina u blagom je porastu, a Slovenci i Nijemci posjeduju najviše hrvatskih nekretnina. U prošloj godini, ruski državljani bilježe najveći rast među stranim kupcima nekretnina u RH i to za 438 posto u odnosu na 2014.

“U ovom trenutku u pripremi su izmjene i dopune Zakona o gradnji paralelno s izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, čime bi se znatno ubrzao i pojednostavio proces provedbe postupka izvlaštenja, izdavanja građevinske i uporabne dozvole kroz sustav eDozvola kojim će se dozvole učitavati kao digitalni zapisi s digitalnim potpisom”, rekao je pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja Milan Rezo dodavši da u ovom trenutku Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodi analizu provedbe Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građevinskoj inspekciji te da su za potpunu digitalizaciju u pripremi izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju i izgledu idejnih i glavnih projekta. Rezo je podsjetio na projekt “eNekretnine” koji će uskoro sadržavati evidenciju prometa nekretnina i evidencije prijava javnobilježničke komore. “Osnovni su preduvjeti za ostvarivanje i funkcioniranje sustava procjene nekretnina na tržišnoj osnovi ažurni i potpuni upisnici podataka, vođeni i strukturirani na način primjeran elektroničkoj obradi podataka”, kazao je Rezo.

“Povezivanje sustava Porezne uprave sa sustavom javnih bilježnika dodatni je korak u osiguranju nadzora nad pravovremenom prijavom nastanka porezne obveze”, rekla je zamjenica ravnatelja Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan. “Porezna uprava osnovala je radnu skupinu koja analizira porezni sustav, a produkt rada očekujemo krajem lipnja” poručila je Vuraić Kudeljan te napomenula kako će biti predložene i izmjene poreznog sustava. “Porez na nekretnine u ovom trenutku ide kao supstitut komunalnoj naknadi,” kazala je Vuraić Kudeljan.

Okruglistol_800x362.jpg

Okrugli stol na 25. Forumu; Izvor: HGK.

Inače, u proteklih devet godina kontinuirano se povećava stručni kadar u ovoj djelatnosti pa je tako do danas stručni ispit za agente položilo gotovo 3000 osoba, a na tržištu djeluje 829 pravnih i fizičkih osoba – posrednika u prometu nekretninama. Forum poslovanja nekretninama tradicionalno je godišnje okupljanje svih subjekata koji sudjeluju u poslovanju nekretninama, koje već 20 godina organizira Udruženje poslovanja nekretninama pri HGK.  

“Cijene nekretnina u odnosu na predkrizno razdoblje smanjene su za 30 posto”, rekao je predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK Dubravko Ranilović na Okruglom stolu drugoga dana 25. Foruma poslovanja nekretnina i dodao kako smo prije krize kupovali 120 posto više nekretnina.

Na Forumu je održan okrugli stol na temu mogućnosti rada hrvatskih agencija na kojemu su sudjelovali predstavnici strukovnih grupa poslovanja nekretninama pri županijskim komorama. “Osam godina za redom pada promet nekretnina u Hrvatskoj”, rekao je Ranilović i dodao kako se trenutno u Zagrebu gradi 1400 stanova te da je to brojka koja potvrđuje stabilizaciju tržišta u gradovima, dok tržište nekretnina nastavlja padati u ruralnim dijelovima Hrvatske.

Zaključeno je da Dalmacija i Istra bilježe pozitivne trendove u poslovanju nekretninama, cijene su stabilne, a najtraženiji su apartmani i manji stanovi. Slavonsko tržište bilježi pad nekretnina, a velik problem stvara odlazak mladih iz tih dijelova Hrvatske. U Slavoniji se najviše prodaju mali stanovi jer je novac limitirajući faktor koji uvjetuje kupnju. U Gorskom kotaru najtraženije su kuće za odmor. Rečeno je da i okolica Zagreba bilježi porast prodaje u 2015. godini. “Ako je ovo kriza neka vječno traje”, rekao je direktor Opereta nekretnina Borislav Vujović i naglasio kako je danas velika diferencijacija starih i novih stanova i da kvalitetna novogradnja drži cijenu.

“Cilj zaštite potrošača u EU je bolje funkcioniranje jedinstvenog tržišta kao jednog od temelja EU”, kazala je voditeljica Službe za zaštitu potrošača Ministarstava gospodarstva Đema Bartulović koja je govorila o zaštiti potrošača i tržištu nekretnina te podsjetila da je Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova u proceduri Hrvatskog sabora te da će se zahvaljujući njemu potrošački sporovi rješavati jednostavnije, brže i bez velikih troškova. “Registar “ne zovi” potpisan je od strane ministra i očekuje se njegova primjena do kraja godine”, rekla je Bartulović te objasnila kako će registar zaštititi potrošaće od neželjenih poziva raznih trgovaca.

Član uprave BDO Savjetovanje Roko Vodopija predstavio je perforance managment i njegovu primjenu u poslovanju nekretninama te je kazao kako u većem broju slučajeva management jasnu viziju kako poboljšati poslovanje. ”Raskorak između plana i operativnog rada te nejasna odgovornost rukovoditelja su ključni razlozi neuspjeha i prava vrijednost dolazi iz načina na koji management usmjerava, usklađuje i prati ispunjenje ključnih aktivnosti,” rekao je Vodopija te rastumačio na koji način strukturirani pristup performance managementu povećava izglede za uspjeh. Direktorica tvrtke Gendar Marija Novak-Ištok predstavila je temu kako biti uvjerljiviji u posredovanju nekretninama i klijentima postati prirodno prvi odabir. Novak-Ištok je govorila o tome kako postati uvjerljiviji u svom nastupu prema potencijalnim klijentima, kako ih navesti na željene akcije i zaključke te koje strategije i tehnike uvjeravanja primijeniti. “Prije svega moramo uvjeriti sami sebe da smo upravo mi, naša agencija i naša ponuda ono najbolje za konkretnog klijenta”, poručila je Novak-Ištok.

 ”Ciljevi znakova kvalitete Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko su stvaranje povjerenja i odanosti kupaca proizvodima i uslugama koji su nosioci znakova Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko, s ciljem jačanja nacionalne svijesti o vlastitim proizvodima i uslugama utemeljenima na znanju i tradiciji” rekla je Anamaria Stipetić Vukadin iz Odjela za upravljanje kvalitetom HGK dodavši kako znakovi stvaraju prepoznatljivi domaći proizvodi i usluge koji svojom kvalitetom pridonose razvoju gospodarstva i promiču ga na domaćem i svjetskom tržištu.

“Nove tehnologije mijenjaju način poslovanja”, rekao je član uprave Perpetuum Mobile Ivo Špigel koji je predstavio nove tehnologije i njihovu primjenu u gospodarstvu s naglaskom na djelatnost poslovanja nekretninama. Predstavnik Udruženja osiguravatelja pri HGK Gordan Kos govorio je o osiguranju profesionalne odgovornosti posrednika u prometu nekretnina, dok je voditelj Službe za financijske institucije i financijsko posredovanje Ministarstva financija Željko Sarić održao predavanje na temu provođenja mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod posrednika u prometu nekretnina.

 

Zbornik radova sa 25. Foruma poslovanja nekretninama

Mr. sc. oec. Marija Novak-Ištok: Kako biti uvjerljiviji u posredovanju nekretninama i klijentima postati prirodno prvi odabir

Mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan: Aktualnosti u svezi PDV i poreza na promet nekretnina uz prikaz podataka o prometu nekretnina

Ivo Špigel: Trgovanje nekretninama u doba nove, digitalne ekonomije

Đema Bartulović: Zaštita potrošača i tržište nekretnina

Željko Sarić: Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma kod posrednika u prometu nekretnina

Dubravko Ranilović:Tržište nekretnina u Hrvatskoj

Anamaria Stipetić Vukadin: Znakovi Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

Doc. dr. sc. Milan Rezo: Prezentacija - Procjene vrijednosti nekretnina

Doc. dr. sc. Milan Rezo: Prezentacija - eNekretnine Faza I

Doc. dr. sc. Milan Rezo: Prezentacija - eNekretnine Faza II

Doc. dr. sc. Milan Rezo: Prezentacija - Reformske mjere za unapređenje sustava katastra i zemljišne knjige

Roko Vodopija: Prezentacija - Perfomance management – primjena u poslovanju nekretninama