Udruženje računovođa

Pixabay

Dobro došli na stranicu Udruženja računovođa u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Ususret održavanju plenarne sjednice Udruženja računovođa predviđene za 30. svibnja, kojom će se na temelju kandidacijskih lista izabrati tijela Udruženja, ovim vas putem obavještavamo o predstojećim aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se ona izabrala na toj sjednici.

Tijela Udruženja činit će predsjednik, zamjenik te Vijeće Udruženja. S obzirom na veličinu Udruženja, koje ima više od 4000 članica, te na značaj djelatnosti računovodstva koje se odnosi i na rad svih članica HGK, od posebnog je značaja ravnomjerna teritorijalna zastupljenost predstavnika u samom Vijeću.

Uzimajući u obzir prijedloge članica na održanoj inicijalnoj sjednici radi potpore osnivanju i radu strukovnih grupacija na regionalnim razinama, stručne službe HGK predlažu da Vijeće Udruženja kao operativno tijelo rada i predstavljanja Udruženja bude sastavljeno od jednog predstavnika iz svake županije.

Postupak sastavljanja kandidacijskih lista za potrebe izbora predsjednika te članova Vijeća Udruženja provest će se putem radnih sastanaka županijskih komora sa svim zainteresiranim članicama, registriranim za obavljanje računovodstvene djelatnosti prema NKD-u M692. Rezultat je održanih sastanka svake od ŽK kandidatura jednog predstavnika županije za predsjednika Udruženja te kandidatura jednog predstavnika županije za člana Vijeća Udruženja. Napominjemo pritom da član Vijeća može biti direktor, predsjednik Uprave, odnosno član Uprave ili vlasnik trgovačkog društva. Podaci o predloženim članovima Vijeća i kandidatima za predsjednika Udruženja bit će objedinjeni u materijalu za plenarnu sjednicu Udruženja te vodite računa da podaci iz Obrasca neće biti tretirani kao poslovna tajna.

Pozivamo cijenjene članice Udruženja da se odazovu pozivu županijskih komora HGK te da aktivno i konstruktivno sudjeluju u izboru odabira kanidadata koji će najbolje zastupati interese članica s određenog područja Republike Hrvatske.

Prema dogovoru s inicijalne sjednice Udruženja, u pratećim dokumentima možete pronaći prijedlog Poslovnika o radu Udruženja računovođa HGK. Ako imate prijedloge za njegove izmjene, možete ih poslati na e-mail Udruženja.

Unaprijed hvala na suradnji. Radujemo se zajedničkom radu i djelovanju u naboljem interesu unapređenja računovodstvene struke.

Informacija za članice: Obavještavamo vas da je ispunjen broj prijava za sudjelovanje na osnivačkoj sjednici, predložen radi organizacijsko-tehničkih uvjeta za održavanje sjednice, zbog čega su prijave zatvorene. Nadalje, na temelju pristiglih zahtjeva članica Udruženja koji se odnose na broj sudionika, obavještavamo vas kako su sve zainteresirane članice dobrodošle. Molimo da pri dolasku osigurate identifikacijski dokument s OIB-om te izvod iz sudskog registra.

Obavijest o odgodi osnivačke sjednice Udruženja računovođa

Obavještavamo cijenjene članice Komore registrirane za djelatnost iz područja M Nacionalne klasifikacije djelatnosti (stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti), odjeljka 69 (Pravne i računovodstvene djelatnosti), skupine 69.2 (Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje), razreda 69.20 (Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti) da se odgađa osnivačka sjednica Udruženja računovođa, sazvana za srijedu, 30. svibnja, u 11 sati.

Zbog prijave velikog broja članica za neposredno sudjelovanje na osnivačkoj sjednici, koji uvelike premašuje kapacitet vijećnice HGK, te zaprimljenih oprečnih stajališta na županijskoj razini o dostavljenom prijedlogu Poslovnika o radu i samom modelu izbora tijela Udruženja, HGK odgađa osnivačku sjednicu.

Stručne službe HGK će radi što skorijeg održavanja osnivačke sjednice Udruženja računovođa poduzeti sve radnje kako bi se pronašao adekvatan prostor koji kapacitetom i tehničkom opremljenošću podržava legitimnu i neometanu provedbu izbornog procesa s jedne strane, a s druge omogućiti članstvu da kroz naredni vremenski period aktivnostima radnih skupina pokuša usuglasiti odredbe konačnog prijedloga Poslovnika o radu, kao temeljnog akta kojim se uređuje izbor tijela i rad Udruženja.  

O datumu održavanja osnivačke sjednice bit ćete naknadno obaviješteni.

Prvi sastanak radne skupine planira se održati najkasnije do sredine lipnja.

Informacija za članice: U skladu s dostavljenim primjedbama i prijedlozima za izmjene/dopune prijedloga Poslovnika o radu Udruženja računovođa Hrvatske gospodarske komore i na temelju donesenih zaključaka s radnog sastanka izabranih predstavnika županija (predloženi kandidati za članove Vijeća), u pratećim dokumentima možete pronaći konačni prijedlog Poslovnika.

OBAVIJEST

Obavještavamo vas o pokrenutom postupku utvrđivanja interesa za sudjelovanje na osnivačkoj sjednici Udruženja računovođa kako bi se omogućilo sudjelovanje svim zainteresiranim članicama Udruženja.

Održavanje sjednice planira se prema iskazanom interesu članica Udruženja, dostupnim adekvatnim prostornim kapacitetima izvan raspoloživih resursa HGK te provedbenim rokovima. Prema tome, osnivačka sjednica načelno se planira u rujnu.

Točan termin održavanja osnivačke sjednice, odnosno Poziv za sudjelovanje te konačna prijava bit će objavljeni 30 dana prije dana održavanja sjednice na ovoj stranici.

Interes odnosno namjeru sudjelovanja možete iskazati online prijavom putem obrasca u nastavku teksta do 31. srpnja. 

 

Pozivamo članice da prate ovu stranicu na kojoj ćemo objavljivati sve značajne informacije.

Imate li pitanja, molimo vas da ih šaljete na e-adresu udruzenjeracunovodja@hgk.hr.

Contacts