Objavljeno: 19. 01. 2021. , Ažurirano: 10. 03. 2022.


Hrvatska gospodarska komora nastavlja suradnju s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja na izobrazbi u području sustava javne nabave.

Programe redovnog usavršavanja jednodnevnih radionica/webinara HGK, prema Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave, odobrila je Uprava za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Programi se objavljuju u Popisu programa usavršavanja i sudjelovanjem na njima polaznici stječu pravo na obnovu certifikata.

Pojedino usavršavanje provodi se u obliku jednodnevnog programa od osam nastavnih sati (8 bodova), a namijenjeno je sudionicima u postupcima javne nabave, ponajprije gospodarskim subjektima te ponuditeljima, kako bi se olakšala primjena te omogućila razmjena iskustava i kvalitetan dijalog s predstavnicima Ministarstva. Maksimalan broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja jest 50.

Svakom polazniku programa usavršavanja, jednodnevnih radionica/webinara HGK, Ministarstvo izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja.

Voditelji radionica su stručnjaci Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Više informacija o temama, programu predavanja i terminima održavanja objavit ćemo pravovremeno na ovoj stranici.