Objavljeno: 18. 03. 2021. , Ažurirano: 18. 03. 2021.


Nakon produženja roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu došlo je do očekivanog usklađenja rokova predaje poreznih izvještaja.

Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 26/21) koji je stupio na snagu 13. ožujka 2021. produžen je rok za podnošenje Prijave poreza na dobit i pripadajućih obrazaca i izvješća.

Za porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. navedeni obrasci podnose se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine kada i dospijevaju na naplatu. Do navedenog datuma se neće mijenjati iznosu predujmova poreza na dobit, osim na zahtjev poreznog obveznika sukladno posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

Produženje roka  se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit.

Produženje roka se ne primjenjuje na porezne obveznike kojima izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja Prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Izvor: Pixabay