Objavljeno: 07. 03. 2018. , Ažurirano: 21. 11. 2019.

Događanja vezana uz projekt:

Održan drugi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

Održan prvi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

Prvi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

ŽK Zadar u Bruxellesu predstavio projekte BLUE_BOOST i 4helix+

Četvrti sastanak Upravljačkog odbora projekta 4helix+

Potpisivanje ugovora s dobitnicima inovacijskih vaučera u sklopu EU projekta 4helix+

Zadarske plave tvrtke dogovarale poslovnu suradnju Plavom bootcampu i međunarodnom brokerskom događaju

Tri hrvatske tvrtke predstavile se kao Pružatelji znanja na Plavom bootcampu u Anconi

Održan Drugi regionalni infodan 4helix+ projekta

Hrvatske tvrtke sudjelovale na Plavom bootcampu u Marseilleu u sklopu EU projekta 4helix+

Dvije hrvatske tvrtke na Plavom bootcampu projekta 4helix+ u Marseilleu

Nakon Seville, HGK – ŽK Zadar šalje tri hrvatske tvrtke na Plavi bootcamp u Barceloni

Županijska komora Zadar poslala dvije hrvatske tvrtke da se predstave kao Pružatelji znanja na Plavom bootcampu u Sevilli

ŽK Zadar šalje dvije hrvatske tvrtke da se predstave kao Pružatelji znanja na Plavom bootcampu u Sevilli

Otvoren Poziv na prijavu za inovacijske vaučere u sklopu INTERREG MED projekta 4helix+

Održan Prvi regionalni Infodan 4helix+ projekta

ŽK Zadar poziva stručnjake iz kulturnih i kreativnih industrija na registraciju u Transnacionalnu bazu pružatelja znanja u sklopu EU projekta 4helix+

Predstavnici ŽK Zadar upoznali sudionike B2B Konferencije “Šibensko-kninska županija kao kreativni klaster” s EU projektom 4helix+


Održan drugi sastanak Upravljačkog odbora 4helix+ projekta u Lisabonu

Početni sastanak projekta 4helix+ u Rimu

Projekt 4helix+, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED, započeo je u Rimu 16. i 17. travnja 2018. godine prvim sastankom projektnih partnera. U njemu je HGK – Županijska komora Zadar hrvatski, pored ostalih devet iz Italije, Španjolske, Francuske, Portugala, Grčke i Albanije. Na skupu su se razmatrali različiti aspekti projekta, posebno metodologija koja je u njegovoj jezgri, te utvrdila operativna pravila i procedure radnog plana projekta.

Maria Groueva, projektni službenik Tehničkog tajništva programa MED kojoj je spomenuti projekt dodijeljen na praćenje, nazočila je sastanku te pružila korisne podatke konzorciju partnerstva o posebnim zahtjevima koje je odredio program.

Partneri su 18. travnja sudjelovali i na sastanku u organizaciji Horizontalnog projekta koji okuplja tematski povezane modularne projekte te na događaju Made in MED koji se bavi cijelom zajednicom projekata Interreg MED. Oba su skupa bila prilika za umrežavanje i razmjenu mišljenja o mogućnostima suradnje među raznim projektima i partnerima.

RIM projekt 4helix+ 16. 4.2018..JPG

Sudionici na projektu 4helix+ u Rimu 16. i 17. travnja 2018.; Izvor: HGK; Snimio: ŽK Zadar.


Početak provedbe projekta Europske unije 4helix+

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar od veljače ove godine počela je provoditi projekt 4helix+, za koji je novac osiguran iz europskog fonda programa Interreg Mediterranean, a u kojem je jedan od devet partnera, uz vodećega Regionalnu razvojnu agenciju regije Marche SVIM iz Italije.

Projekt 4helix+ (osnaživanje 4 spirale mediteranskih pomorskih klastera kroz pristup otvorena izvora/dijeljenja znanja te temeljen na zajednici u korist plavog rasta Mediterana) usmjeren je na poticanje i financiranje inovacija unutar sektora Plavog rasta u području Mediterana (MED). Projekt namjerava poboljšati jaz između osam mediteranskih regionalnih pomorskih klastera s jedne strane i unutar njihove četiri spirale s druge strane. To se predviđa postići kroz pristup otvorena izvora, razmjene znanja i onaj temeljen na zajednici, što je rezultat suradnje s takozvanim "novim inovacijskim agentima" te kulturnim i kreativnim industrijama.

Spomenuti će projekt unaprijediti transnacionalni proces inovacija u tzv. plavim tradicionalnim i sektorima u nastajanju u osam regija MED, uspostavljanjem i organiziranjem kibernetskih prostora, boot camps, transnacionalnih brokerskih događaja, regionalnih informativnih dana i dodjelom vaučera za inovacije. Projektni kibernetski prostor omogućit će spajanje između plavih mikro, malih, srednjih te start-up poduzeća i „novih inovacijskih agenata“ (fablabs, coworking prostori, kreativna čvorišta itd) te kulturne i kreativne industrije (visokokvalificirana poduzeća, istraživačko – razvojna središta itd).

Inovacijskom vaučer shemom dodijelit će se 480 tisuća eura za najmanje 48 projekata iz sektora Plavog gospodarstva. Svojom transnacionalnom partnerskom mrežom i ciljevima projekt će doprinijeti relevantnim makroregionalnim strategijama Europske unije i inovacijskim politikama.

Projekt je financiran u sklopu programa Interreg MED, a razdoblje provedbe mu je od 1. veljače 2018. do 31. srpnja 2020. godine. Prvi sastanak projektnih partnera i Upravnog odbora zakazan je za 16. i 17. travnja 2018. godine u Rimu.

https://interreg-med.eu/

Partneri

Vodeći partner:
1) Regionalna razvojna agencija regije Marche SVIM-Sviluppo Marche, Italija (SVIM-SVILUPPO MARCHE SPA – SVIM SPA)
Ukupni proračun projekta: 2.193.983,75 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 1.864.886,20 €
Program: Interreg Mediterranean
Trajanje: 30 mjeseci (od 1. veljače 2018. do 31. srpnja 2020. godine)

Pridruženi partner Hrvatske gospodarske komore:
Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije

Ostali partneri:
1) Sveučilište u Camerinu, Italija (University of Camerino – UNICAM)
2) Gospodarska i industrijska komora Solun, Grčka (Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry – TCCI)
3) Srednjoeuropska inicijativa, Italija (Central European Initiative – CEI)
4) Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska (Croatian Chamber of Economy – CCE)
5) Službena gospodarska, industrijska i brodarska komora Sevilla, Španjolska (Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville – CCSEV)
6) XXI dinamična mreža, Portugal (XXI Dinamic Network – APREDIN)
7) Albanski razvojni fond, Albanija (Albanian Development Fund – ADF)
8) Službena gospodarska, industrijska, uslužna i brodarska komora Barcelona, Španjolska (Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation – BCC)
9) Gospodarska i industrijska komora Marseille Provansa, Francuska (Chamber of Commerce and Industry Marseille Provence – CCIMP)

Pozadina projekta

Svojedobno pokrenuti tzv. triple-helix pristup nije dovoljno dinamičan da udovolji novim društveno-ekonomskim izazovima (međunarodna konkurencija, promjene znanja i tehnologija, globalizacija proizvodnje, povećana nezaposlenost itd.) koji pogađaju područje Mediterana. Potreban je u najmanju ruku tzv. quadruple-helix pristup, ali na projektnom području evidentan je manjak lokalne i prekogranične suradnje i veza između četiri čimbenika, osobito s četvrtim, a moglo bi se smatrati da je to zajednica.
Opći je cilj projekta osloboditi i potaknuti, putem otvorenih izvora, dijeljenja znanja i zajednice, kapacitete formalnih i neformalnih inovativnih kulturalnih i kreativnih klastera u korist inovacije i konkurentnosti sektora tzv. Plavog rasta u mediteranskom području.

Ciljevi i aktivnosti

Specifični ciljevi:
1. testirati metodologiju za podršku razvoja prekogranične i prekosektorske fertilizacije među inovativnim kulturalnim/kreativnim klasterima u suradnji s novim (izvaninstitucionalnim) inovativnim agentima koji se temelje na otvorenim izvorima, dijeljenju znanja i zajednici te sektoru Plavog rasta u osam mediteranskih regionalnih ekosustava koji su predmet projektnog prijedloga.
2. podržati uključenje metodologije 4helix+ u regionalne, državne RIS3 i ostale relevantne planove/strategije
Glavni je cilj ove projektne ideje utemeljen na pretpostavci da se kulturne i kreativne industrije mogu promatrati kao savršeni fertilni prekosektorski ekosustav u kojem se može realizirati tzv. Plavi rast. Te industrije mogu imati izravne učinke na sektore kao što su plavi turizam (nautički turizam, ribarski turizam itd.), integrirane su u sve faze vrijednosnih lanaca drugih sektora kao što su industrija luksuznih proizvoda i proizvodi za pametni dom te usluge u jahting industriji, a imaju i veliki potencijal poboljšavanja djelovanja komercijalizacije proizvoda plave biotehnologije kao što je hrana, zdravlje i kozmetika itd.
Na tome se temelji pilot-projekt koji bi povezao osam mediteranskih regionalnih klastera kulturnih i kreativnih industrija (formalnih ili neformalnih) i realizirao prekograničnu shemu vaučera za dodjelu vaučera za inovaciju (oko 50.000,00 eura po jednom pilot-području s najmanjim iznosom od 5.000,00 eura) koji bi se koristili za realizaciju inovativnih projekata “istraženih i dijagnosticiranih” plavih mikro, malih i srednjih poduzeća, uz potporu obučenih istraživačkih tijela i tvrtki kulturnih i kreativnih industrija i suradnju izvaninstitucionalnih inovacijskih agenata kao što su innovation hubs, living labs, fablabs, incubators, co-working-prostori, hacker-prostori, maker-prostori, techshops, sewing cafes itd.

Aktivnosti:

• Uspostavljanje 4Helix+ projektne organizacijske strukture i radnih skupina; Izrada 4helix+ upravljačkog alata projekta, komunikacijskog plana
•  Izrada 4Helix+ EU „road shows“
• Testiranje inovacijskog procesa koje se fokusira na pripremu/realizaciju/evaluaciju pilot-akcije temeljene na procesu čiji je cilj stimuliranje kreativnosti, coaching, matchmaking iz temelja i financiranje prekosektorskih i prekograničnih inovacija plavih malih i srednjih poduzeća/startupova (kao glavne ciljne skupine) u osam mediteranskih pomorskih klastera uključenih u projekt
• Ostvarenje pilot-akcije: objava natječaja za dodjelu 4Helix+ inovacijskih vaučera putem online prijavnog paketa u za to namijenjenom kibernetičkom prostoru, provedba infodana za potencijalne prijavitelje, prekogranični brokerage događaji, odabir, praćenje, izvještavanje i isplata nagrađenima u natječaju projekta 4Helix+
• Prijenos znanja i kapitalizacija – podizanje razine svijesti o 4Helix+ konceptu među sudionicima uključenih mediteranskih ekosustava

Očekivani rezultati

1. Nadograđeni višesektorski i prekogranični stav prema istraživanju i razvoj
fokusiranih ključnih aktera inovacijskih pomorskih 4helix + osam mediteranskih područja (posebno malih i srednjih te startup poduzeća: ciljani klasteri konsolidiraju svoje vještine međusobnog povezivanja unutar pomorskog sektora i prekogranične fertilizacije s drugim rastućim industrijama, tj. kreativnim/kulturnim industrijama, zahvaljujući različitim aktivnostima (plavi bootcamps, transnacionalna shema vaučera, brokerski događaj, kiber-prostor itd).
Glavni čimbenici pomorskog klastera (ponajprije plava mala i srednja poduzeća / startup poduzeća) nadograđuju svoje transnacionalne i inovativne kapacitete suradnje da bi mogli:
- iskoristiti/stjecati znanje premošćivanjem zemljopisnih barijera
- sklapati nove saveze s tehničkog, komercijalnog i proizvodnog gledišta
- stvarati nove zamisli
- iskušati nove proizvode, procese, usluge, poslovne modele i marketinške strategije te
- stvoriti pretpostavke za patentiranje projektnih rezultata vaučer sheme.
K tome, plava mala, srednja i startup poduzeća poticat će nova kombinacija pružatelja znanja (novi inovacijski agenti i kulturno-kreativne institucije) u smjeru novih inovacija, a ne jednostavne diversifikacije njihovih poslova.
Nadalje, izborom uključivanja u istu akciju i tradicionalnih pomorskih (ribarstvo, obalni i pomorski turizam, brodogradnja) i novih (akvakultura, plava biotehnologija i zelena brodogradnja) podtematskih poslova proizvest će dodatnu uzajamnu kontaminaciju i prilike za suradnju preko raznih sektorskih konteksta za sve pomorske klasterske ključne aktere.

2. Povećana svijest i razumijevanje između osam u projekt uključenih regionalnih ekosustava o komparativnoj prednosti Plavog rasta modelom 4Helix+: svijest i razumijevanje između sudionika osam regionalnih ekosustava (regionalnih ustanova, poduzetničkih potpornih institucija, lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu, tradicionalnih i novih sektorskih ustanova za istraživanje i razvoj te akademske zajednice itd.) o procesu 4Helix+ i o tome da su saznanja iz njega od važnosti za jače i održivije prekogranične veze između osam ekosustava te poboljšanje prekomediteranskog prijenosa znanja.
Naročito zahvaljujući porasloj osviještenosti regionalnih i državnih kreatora politike o Plavom rastu i rezultatima projekta 4Helix+, očekuje se da će inovacijski procesi i otkrića biti uklopljeni u regionalne strategije RIS3 osam uključenih teritorija tako što će istaknuti prednost plavih inovacija.
K tome, s konceptima i procesima 4Helix+, osam involviranih regionalnih pomorskih zajednica, osobito lokalne akcijske grupe u ribarstvu, dobit će priliku za susret i suradnju s novim inovacijskim agentima, ponajprije pomorskim fablabs, što pruža temelj za pomoć regionalnim pomorskim gospodarstvima da uvedu inovacije i osnaže regionalno vlasništvo Strategije Plavog rasta.

3. Porastao kapacitet projektnih partnera 4Helix+ da provedu i prenesu prekograničnu inovacijsku akciju sa svrhom podrške Plavog rasta Mediterana: projektni će partneri poboljšati svoje vještine stvaranja i provedbe poboljšanog prekograničnog inovacijskog procesa (zbog inovativnih web-based rješenja, bootcamps, međunarodnog brokerskog događaja i vaučer – sheme utemeljene na revolucionarnoj kombinaciji pružatelja znanja) da bi se potaknuo novi prekogranični i prekosektorski prijenos znanja u korist njihovih inovativnih pomorskih klastera (od razvijenih do onih u nastajanju).