Raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta

2022.


- Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za 2022. godinu

- Obrazac Zahtjeva za dozvole CEMT za 2022.g.

- Obrazac Zahtjeva za dodjelu pojedinačnih dozvola za međunarodni prijevoz tereta 2022.
- Obrazac Popisa zaposlenih vozača 2022.g.

- Popis dozvola za 2021.

Rješenja o raspodjeli CEMT dozvola

 1. Dopis Povjerenstva za praćenje raspodjele stranih dozvola vezano za predaju CEMT izvješća
 2. Dodatna rješenja o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. (ažurirano, veljača 2021.)
 3. Dodatna rješenja o raspodjeli CEMT dozvola za 2021. (ažurirano siječanj 2021.)
 4. Rješenje o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije za 2021. godinu
 5. Rješenjje o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2021. godinu
 6. Rješenje o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2021. godinu

 

Rješenja o raspodjeli pojedinačnih međunarodnih dozvola za 2021.

 1. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Albanije TD za prijevoz tereta za/iz trećih država
 2. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 3. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u tranzitu (bez naplate)
 4. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bjelorusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 5. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bosne i Hercegovine za prijevoz tereta za/iz trećih država
 6. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Bugarske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 7. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Crne Gore univerzalne
 8. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Estonije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 9. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Finske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 10. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Gruzije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 11. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta za/iz trećih država
 12. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Kazahstan za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 13. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Kosovo za prijevoz tereta za/iz trećih država
 14. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Latvije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 15. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Litva za prijevoz tereta za/iz trećih država
 16. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Moldove za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 17. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Norveške za prijevoz tereta za/iz trećih država
 18. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Poljske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 19. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Rumunjske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 20. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Rusije za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu
 21. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Sjeverne Makedonije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 22. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Slovenije za prijevoz tereta za/iz trećih država
 23. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Srbije za prijevoz tereta za/iz trećih država -EURO 2
 24. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Švedske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 25. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 26. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta za/iz trećih država
 27. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Turske za prijevoz tereta
 28. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 2
 29. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta u bilaterali i tranzitu – EURO 3
 30. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta za/iz trećih država
 31. Rješenje za pojedinačne dozvole Republike Ukrajine za prijevoz tereta

2020.

Prema odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 i NN 98/19) raspodjelu dozvola domaćim prijevoznicima obavlja Hrvatska gospodarska putem svojih županijskih ispostava.

Stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta (NN 57/131/20) HGK je preuzela javnu ovlast raspodjele svih vrsta pojedinačnih dozvola i CEMT dozvola.

Postupak i način raspodjele stranih dozvola propisani su Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta. Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika. Godišnji zahtjev za dobivanje stranih dozvola za sljedeću godinu prijevoznik podnosi komorama od 1. do 15. listopada tekuće godine kao i tijekom cijele godine sukladno potrebama za neraspodijeljene dozvole.

Odobrenje za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U Republici Hrvatskoj ima 4317 međunarodno licenciranih prijevoznika sa 21726 međunarodno licenciranih vozila.

Od ukupnog broja vozila 4094 su tzv. “crna vozila“ (18,84%), Euro 1 – 11 (0,05%), Euro 2 – 968 (4,45%), Euro 3 – 2599 (11,96%), Euro 4 – 819 (3,77%), Euro 5 – 5178 (23,83%), EEV 1881 (8,67%) i Euro 6 – 6176 (28,43%).

(Izvor: MMPI – Ispis licenciranih prijevoznika, vozila i izdanih CEMT dozvola po županijama na dan 15.09.2020.)

Međunarodni javni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za međunarodni prijevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja bez dozvole.

HGK raspodjeljuje 32 vrste stranih dozvola.

(Popis vrsta dozvola)

Broj dozvola se dogovara i razmjenjuje prema načelu uzajamnosti s nadležnim tijelima drugih država. U 2020. godini HGK je zaprimila od MMPI 33645 pojedinačnih dozvola od kojih su Županijske komore prijevoznicima izdale njih 13756. (Izvor podataka: Biznet aplikacija Transportne dozvole). Broj izdanih godišnjih CEMT dozvola je 1103.

HGK obavlja raspodjelu dozvola preko mreže 19 Županijskih komora i Komore Zagreb (nadležna komora za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije). 

Ovakva teritorijalna rasprostranjenost izdavanja dozvola omogućava prijevoznicima brzo i lako preuzimanje stranih dozvola prema sjedištu registracije pravne osobe. ( www.hgk.hr – Županijske komore )