Gospodarski profil Šibensko-kninske županije


Šibensko-kninska županija smještena je između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko-dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku je državna granica s Bosnom i Hercegovinom, a na jugozapadu je prema Republici Italiji državna granica na moru.

Šibensko-kninska županija prostire se na prostoru s različitim prirodnim značajkama: kontinentalnom i zagorskom, te obalnom i otočnom području. Kontinentalno je područje dio Dalmatinske zagore, reljefno i pejzažno heterogen prostor na kojem se izmjenjuju kraške depresije (polja, uvale, doci), vapnenačke zaravni oko polja i planinski vijenci.

Tu su i dva nacionalna parka: Krka i Kornati, te planine Dinara i Svilaja. Obalno i otočno područje odlikuje izuzetna razvedenost s brojnim otocima, otočićima, hridima, a posebnu vrijednost predstavljaju Kornati kao “najgušća” otočna skupina europskog Sredozemlja.

Značajan je i položaj unutar prometno gospodarskog sustava Jadrana i to u segmentima cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Šibensko-kninska županija zauzima središnje mjesto i važna je za dužobalno cestovno povezivanje (Auto put Zagreb-Ravča, Jadranska autocesta, veza na jadransko-jonski prometni koridor) i pomorski promet (dužobalni jadranski pravac) kao i poprečne prometne pravace (cestovni i željeznički promet prema unutrašnjosti).

Šibensko-kninska županija prostire se na kopnenom prostoru površine 2.993,73 km2 ili 5,3% teritorija Hrvatske i na morskom prostoru površine 2.676,06 km2 ili 8,6% obalnog mora Hrvatske odnosno ukupna površina Županije (kopneni i morski dio) iznosi 5.669,79 km2, od čega 52,8% otpada na kopneni dio, a 47,2% na morski dio.

Šibensko-kninska županija obuhvaća 5 gradova (Šibenik, Skradin, Vodice, Drniš i Knin) i 15 općina (Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno,Tribunj, Bilice, Murter, Promina, Ružić, Unešić, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje), a sjedište Županije je Grad Šibenik. Na prostoru županije živi 109.320 stanovnika (oko 2,5% stanovništva Hrvatske – popis iz 2011.) Prosječna gustoća naseljenosti je 37stanovnika/km².

Razvoj gospodarstva Šibensko-kninske županije usmjereno je na djelatnosti trgovine, turizma i građevinarstva te na djelatnosti prerađivačke industrije kao najznačajnije gospodarske grane iz koje šibenskom gospodarstvu značajan doprinos daje djelatnost proizvodnje metala.

Prema podacima FINE, u 2018. godini, na području Županije obvezu predaje godišnjeg financijskog izvještaja  izvršila su 2.504 poduzeća, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 18,1%. Od navedenog broja tvrtki, najviše ih je iz trgovine, turizma, prerađivačke industrije, te građevinarstva. U gospodarstvu Županije, u 2018. godini, bilo je zaposleno 13.205 djelatnika što je za 13,3% više u odnosu na prethodnu, 2017. godinu.

U 2018. godini poduzetnici su ostvarili 7.438.055.622 kn prihoda, što je za 18,2% više u odnosu na 2017. godinu. Vrijednost ukupnih rashoda u gospodarstvu Županije iznosila je 7.649.544.778 kn, što je za 22,4% više u odnosu na prethodnu, 2017. godinu. Šibensko-kninski poduzetnici, prema GFI, u 2018. godini ostvarili su 487.824.053 kn dobiti razdoblja, što je za 10,8% više u odnosu na prethodnu, 2017 godinu. Najveću dobit razdoblja, u 2018. godini, ostvarili su poduzetnici iz djelatnosti prerađivačke industrije, a iznosila je 96.273.004 kn, što je za 34,2% manje u odnosu na 2017. godinu. Gubitak razdoblja poduzetnika iznosio je 775.105.644 kn, što je za 69,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu poduzetnika Šibensko-kninske županije, u 2018. godini, iznosila je 416.897.634 kn, što je za 12,1% manje u odnosu na prethodnu 2017. godinu.            

Prema podacima Turističke zajednice Šibensko-kninske županije, zabilježeno je ukupno 1.089.599 dolazaka turista, što je u odnosu na prethodnu, 2017. godinu više za 3,7%, dok je 7.156.909 ukupno ostvarenih turističkih noćenja, što je za 0,1% više u odnosu na prethodnu, 2017. godinu. Domaći turisti su ostvarili 1.371.800 noćenja, što je za 0,4% manje u odnosu na 2017. godinu, a strani turisti su ostvarili  5.785.109 turističkih noćenja, što je za 0,2% više u odnosu na 2017. godinu. U postotnim iznosima, strani turisti ostvarili su 80,8% od ukupnog broja noćenja, dok su domaći turisti ostvarili 19,2% od ukupnog broja noćenja.

Vanjskotrgovinska razmjena Šibensko – kninske županije u 2018. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ima negativnu platnu bilancu u iznosu od 10.565.000 EUR-a. U prethodnoj, 2017. godini negativna platna bilanca iznosila je 11.812.000 EUR-a.
Ukupan izvoz Šibensko – kninske županije u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu povećan je za 44,6%. Vrijednost ukupnog uvoza u Šibensko – kninskoj županiji u 2018. godini povećana je u odnosu na prethodnu 2017. godinu za 36,4%. Pokrivenost uvoza izvozom za Šibensko – kninsku županiju u 2018. godini iznosila je 90,2%, dok je u 2017. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila 85,1%. U ukupnom izvozu Šibensko-kninske županije, u 2018. godini, najveći udio od 61,4% imala je prerađivačka industrija, a u odnosu na prethodnu, 2017. godinu izvoz prerađivačke industrije je povećan za 17,8%.
Trgovina na veliko i malo zauzimala je udio od 30,6% u ukupnom izvozu Šibensko-kninske županije te je izvoz u trgovini povećan za 204,7% u odnosu na 2017. godinu. Najveći udio u ukupnom uvozu Šibensko-kninske županije u 2018. godini imala je, kao i u izvozu, prerađivačka industrija i to 67,0%, a u odnosu na prethodnu, 2017. godinu uvoz prerađivačke industrije je povećan za 34,4%.

Grad Šibenik
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja grada Šibenika u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Šibenika u 2015. godini

Grad Drniš
- Osnovne značajke gospodarskih kretnaja Grada Drniša u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Drniša u 2015. godini

Grad Skradin
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2015. godini

Grad Knin
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2015. godini

 Grad Vodice
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2015. godini

 

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja po općinama Šibensko-kninske županije u 2015. godini