Gospodarski profil Šibensko-kninske županije


Šibensko-kninska županija smještena je između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko-dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku je državna granica s Bosnom i Hercegovinom, a na jugozapadu je prema Republici Italiji državna granica na moru.

Šibensko-kninska županija prostire se na prostoru s različitim prirodnim značajkama: kontinentalnom i zagorskom, te obalnom i otočnom području. Kontinentalno je područje dio Dalmatinske zagore, reljefno i pejzažno heterogen prostor na kojem se izmjenjuju kraške depresije (polja, uvale, doci), vapnenačke zaravni oko polja i planinski vijenci.

Tu su i dva nacionalna parka: Krka i Kornati, te planine Dinara i Svilaja. Obalno i otočno područje odlikuje izuzetna razvedenost s brojnim otocima, otočićima, hridima, a posebnu vrijednost predstavljaju Kornati kao “najgušća” otočna skupina europskog Sredozemlja.

Značajan je i položaj unutar prometno gospodarskog sustava Jadrana i to u segmentima cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Šibensko-kninska županija zauzima središnje mjesto i važna je za dužobalno cestovno povezivanje (Auto put Zagreb-Ravča, Jadranska autocesta, veza na jadransko-jonski prometni koridor) i pomorski promet (dužobalni jadranski pravac) kao i poprečne prometne pravace (cestovni i željeznički promet prema unutrašnjosti).

Šibensko-kninska županija prostire se na kopnenom prostoru površine 2.993,73 km2 ili 5,3% teritorija Hrvatske i na morskom prostoru površine 2.676,06 km2 ili 8,6% obalnog mora Hrvatske odnosno ukupna površina Županije (kopneni i morski dio) iznosi 5.669,79 km2, od čega 52,8% otpada na kopneni dio, a 47,2% na morski dio.

Šibensko-kninska županija obuhvaća 5 gradova (Šibenik, Skradin, Vodice, Drniš i Knin) i 15 općina (Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno,Tribunj, Bilice, Murter, Promina, Ružić, Unešić, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje), a sjedište Županije je Grad Šibenik. Na prostoru županije živi 109.320 stanovnika (oko 2,5% stanovništva Hrvatske – popis iz 2011.) Prosječna gustoća naseljenosti je 37stanovnika/km².

Razvoj gospodarstva Šibensko-kninske županije usmjereno je na djelatnosti trgovine, turizma i građevinarstva te na djelatnosti prerađivačke industrije kao najznačajnije gospodarske grane iz koje šibenskom gospodarstvu značajan doprinos daje djelatnost proizvodnje metala.

Prema podacima FINE, u 2019. godini, na području Županije obvezu predaje godišnjeg financijskog izvještaja  izvršilo je 2.580 poduzeća, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,0%.
Od navedenog broja tvrtki, najviše ih je iz trgovine, turizma, prerađivačke industrije, te građevinarstva. U gospodarstvu Županije, u 2019. godini, bilo je zaposleno 13.730 djelatnika što je za 4,0% više u odnosu na prethodnu, 2018. godinu.

U 2019. godini poduzetnici su ostvarili 8.807.909.619 kn prihoda, što je za 18,4% više u odnosu na 2018. godinu. Vrijednost ukupnih rashoda u gospodarstvu Županije iznosila je 8.567.870.831 kn, što je za 12,0% više u odnosu na prethodnu, 2018. godinu.
Ostvarena dobit razdoblja poduzetnika iznosila je 460.049.674 kn, što je za 5,7% manje u odnosu na prethodnu, 2018. godinu.

Poduzetničke investicije u dugotrajnu imovinu u Šibensko-kninskoj županiji, u 2019. godini, iznosile su 320.409.063 kn, što je za 23,1% manje u odnosu na prethodnu 2018. godinu.
U vanjskotrgovinskoj razmjeni, u 2019. godini, Šibensko-kninska županija, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku, nakon nekoliko godina uzastopnog negativnog salda, bilježi pozitivni vanjskotrgovinski saldo.

Ukupan izvoz Šibensko – kninske županije u 2019. godini u odnosu na prethodnu, 2018. godinu povećan je za 26,7%, a iznosio je 123.201.000 EUR-a.
Vrijednost ukupnog uvoza u Šibensko – kninskoj županiji u 2019. godini smanjena je u odnosu na prethodnu 2018. godinu za 3,3%, a bilježi iznos od 104.268.000 EUR-a.

Pokrivenost uvoza izvozom za Šibensko – kninsku županiju u 2019. godini iznosila je 118,2% dok je u 2018. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila 90,2%. U ukupnom izvozu Šibensko-kninske županije, u 2019. godini, najveći udio od 55,7% imala je prerađivačka industrija, a u odnosu na prethodnu, 2018. godinu izvoz prerađivačke industrije je povećan za 14,8%.
U ukupnom uvozu Šibensko-kninske županije u 2019. godini imala je, kao i u izvozu, prerađivačka industrija i to 66,5%, a u odnosu na prethodnu, 2018. godinu uvoz prerađivačke industrije je smanjen za 4,1%. Gospodarstvo Šibensko-kninske županije izvozno je orijentirano na zapadnoeuropska tržišta Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije itd., dok dio prerađivačkih tvrtki svoje proizvode izvozi i na istočna tržišta kao što su Bosna i Hercegovina, Srbija, Kina i dr.

U Šibensko-kninskoj županiji, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, zaposleno je više od 31.000 radnika, a u 2019. godini bilježi povećanje od 4,8% u odnosu na 2018. godinu.
Od 2012. godine, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Šibensko-kninskoj županiji broj nezaposlenih ima pozitivan trend pada, a u 2019. godini bilježi se smanjenje broja nezaposlenih za 14,8% u odnosu na prethodnu, 2018. godinu.

Kao sve zanimljivija turistička destinacija, Šibensko-kninska županija u 2019. godini bilježi povećanje ukupnog broja dolazaka za 5,2%, te povećanje ukupnog broja noćenja za 2,6% u odnosu na prethodnu, 2018. godinu. U Republici Hrvatskoj Šibensko-kninska županija, u 2019. godini zabilježila je udio od 6,8% ukupnih noćenja, a 5,5% od ukupnih dolazaka turista. 

Grad Šibenik
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja grada Šibenika u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Šibenika u 2015. godini

Grad Drniš
- Osnovne značajke gospodarskih kretnaja Grada Drniša u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Drniša u 2015. godini

Grad Skradin
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2015. godini

Grad Knin
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2015. godini

 Grad Vodice
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2016. godini
- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2015. godini

 

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja po općinama Šibensko-kninske županije u 2015. godini