Objavljeno: 11. 05. 2020. , Ažurirano: 11. 05. 2020.

Primorsko-goranska županija objavila je javni poziv malim poduzetnicima sa svog područja za dodjelu potpora za provedbu mjera radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u sektoru malog gospodarstva na području Primorsko-goranske županije u 2020. godini.

Javni je poziv za mjeru Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19. Sredstva su namijenjena mikro i malim subjektima malog gospodarstva prema Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva poduzetnicima, i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i ustanove koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te koji pripadaju prihvatljivim prijaviteljima navedenim u Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje (dokumentacija je dostupna u pratećim dokumentima na ovoj stranici).

 • Odobrava se 100% bespovratnih sredstava (potpore), ali ne više od 30.000,00 kuna bez PDV-a po korisniku s najmanje jednim zaposlenim, odnosno 40.000,00 kuna s više od jednog zaposlenog.
 • Minimalni iznos tražene potpore je 10.000,00 kuna bez PDV-a.
 • Raspoloživa bespovratna sredstva za poduzetnike su u iznosu od 2.510.000,00 kuna, ovisno o proračunskim mogućnostima.
 • Prihvatljive aktivnosti su:
  • nabava opreme kao ulaganja u dugotrajnu imovinu (min 40% tražene potpore)
  • nabava repromaterijala, sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi od koronavirusa
  • prilagodba prostora radi provedbe protuepidemijskih mjera te
  • priprema dokumentacije na natječaje i mjere povezane s ublažavanjem posljedica epidemije bolesti COVID-19.
 • Prihvatljivi su računi za troškove izdani nakon 1. siječnja 2020. godine. 

Cjelovit tekst Javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavljen je na službenoj internetskoj stranici Primorsko-goranske županije: https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/.