Strukovne grupe su organizacije članica koje samostalno određuju ciljeve i način rada, a pritom im Županijska komora Pula pruža administrativnu i stručnu pomoć. Djelovanje u Strukovnim grupama članicama omogućava bolju organiziranost, zastupljenost te suradnju s nacionalnim Udruženjem.

Predsjednik Strukovne grupe IT Istre je Goran Mrvoš (Infosit d. o. o., Poreč).
Budući da informacijske tehnologije obuhvaćaju širok aspekt djelovanja, Strukovna grupa ima nekoliko potpredsjednika po pojedinim granama. Potpredsjednik Strukovne grupe za sustave automatske identifikacije je Mladen Pamić (Penta d.o.o., Pula), a Dean Verbanac (Inter soft technologies d. o. o., Pula), potpredsjednik je za mobilne tehnologije, Vladimir Škoro (Vanis d. o. o., Pula), potpredsjednik je za brendiranje IT Istre, a Branko Labinac (Agenor automatika d.o.o., Poreč) potpredsjednik za industrijsku automatizaciju. Davor Brenko (Istra tech d.o.o., Pula) potpredsjednik je za poslovna rješenja u turizmu. 

 

AKTIVNOSTI STRUKOVNE GRUPE

Sastanak Strukovne grupe IT Istre i Politehnike Pula o osposobljavanju kadrova u automatizaciji proizvodnje održan je 20. lipnja.
Detaljnije informacije dostupne su ovdje.
Strukovna grupa uputila je i formalan zahtjev Politehnici za uspostavljanje suradnje u obrazovanju kadrova koji je dostupan ovdje.