Županijska komora Požega usklađuje vozne redove za obavljanje linijskog prijevoza putnika za županijske linije temeljem Zakona u prijevozu u cestovnom prometu  (NN 41/18) i Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN br. 114/15). 

OBAVIJEST PRIJEVOZNICIMA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je 05. rujna 2018. Uputu o odgodi redovnog i izvanrednog postupka usklađivanja voznih redova do donošenja novog pravilnika kojim će se, sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, urediti pitanje dozvola za obavljanje linijskog prijevoza putnika.

Odgoda postupka usklađivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2018. (rar format, dva dokumenta)

Odgoda postupka usklađivanja voznih redova Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 2017/2018.

Program za otvaranje dokumenata koji su rar ili zip format možete skinuti na slijedećem linku: http://www.7-zip.org/download.html

 

USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA 2016./2017.

 

USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA 2015./2016.

U Županijskoj komori Požega, 14. prosinca 2015. javno su otvoreni vozni redovi pristigli na usklađivanje. Uz predstavnike stručne službe ŽK Požega  i javnog bilježnika događanju su prisustvovali i članovi Radnog odbora koji su parafirali vozne redove i prijevoznici koji su predali vozne redove na usklađivanje. Na usklađivanje je predano 364 nova vozna reda, s 365 polazaka, od ukupno tri prijevoznika. Od svih će se pristiglih voznih redova oblikovati „“Knjiga voznih redova“ koja će biti objavljena na internetskoj stranici Županijske komore Požega, najkasnije do 31. prosinca.

Poziv za podnošenje zahtjeva za usklađivanje voznih redova za županijske linije za 2016.godinu

- Zapisnik sa javnog otvaranja predloženih voznih redova

- Knjiga županijskih voznih redova 2015-2016

- Specifikacija županijskih voznih redova 2015. - 2016.

- Izvješće o provedenom postupku usklađivanja voznih redova ŽK Požega

- Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za usklađivanje voznih redova