Izvor: Pixabay

ŽK Šibenik poziva poduzetnike na radionicu Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada


Objavljeno: 30. 01. 2018. , Ažurirano: 08. 02. 2018.


Hrvatska gospodarska komora i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organiziraju niz regionalnih radionica Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada kako bi pobliže predstavili obveze iz podzakonskih akata obveznicima.

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine iz svibnja ove godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi mjere i aktivnosti radi izrade Analize postojećeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a sve radi uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Navedene mjere i aktivnosti uključuju i edukacije obveznika naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada (proizvođače proizvoda u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)) o njihovim obvezama prijave i plaćanja Fondu, s naglaskom na one koji se odnose na ambalažu i otpadnu ambalažu te na obveznike koji stavljaju elektroničke i električne uređaje na tržište. Ukratko će biti predstavljene i obveze povezane s ostalim propisima iz područja gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Glavni su predavači na radionicama predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Program radionice nalazi se u pratećim dokumentima.

Radionica u Šibeniku održat će se 7. veljače, u 12 sati u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić, na adresi Poljana 6. Svi zainteresirani svoje sudjelovanje na radionici mogu prijaviti na web-obrascu na kraju ove web-stranice.

Sudjelovanje na radionicama je besplatno.