U sklopu 23. akcije Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2019., Hrvatska gospodarska komora i ove godine provest će ocjenjivanje hotela te najboljima dodijeliti priznanja. Nositelj ocjenjivanja jest Udruženje hotelijera HGK čije je Vijeće usuglasilo metodologiju. Hoteli se ocjenjuju u 10 različitih kategorija.

Kategorije:

  1. Gradski hotel
  2. Kongresni hotel
  3. Hotel 5*
  4. Hotel 4*
  5. Hotel 3*
  6. Hotel za obiteljski odmor
  7. Wellness-hotel
  8. Stories, Croatian Unique Hotel
  9. Mali i obiteljski hotel
  10. Hotelska investicija godine.

Metodologija

Postupak ocjenjivanja provest će se u dvije tj. tri faze. Prikupljanje i obradu financijskih pokazatelja, odnosno prvu fazu ocjenjivanja, provodi Fakultet za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji putem Benchmarkinga hrvatskoga hotelijerstva. U drugoj fazi uzimat će se TrustYou ocjene online reputacije prijavljenih hotela, a u trećoj će fazi za kategorije nagrada u kojima se ocjenjuju i kvalitativni pokazatelji stručno povjerenstvo ocijeniti hotele na osnovi dostavljenih prezentacija. Konačni redoslijed najboljih dobit će se zbrojem ocjena po svim fazama.

Detaljni pregled kategorija nagrada i kriterija za ocjenjivanje te opći uvjeti mogu se naći u pratećim dokumentima lijevo.

Prijava i dostava potrebnih podataka

Za prijavu hotela u natjecanje potrebno je najkasnije do 31. svibnja ispuniti online-obrazac prijave u nastavku. Rok za ispunjenje tablice s potrebnim financijskim podacima jest 7. lipnja. Tablice će prijavljenim hotelima dostaviti Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Hoteli koji sudjeluju u projektu Benchmarking hrvatskoga hotelijerstva ne moraju dostavljati financijske podatke. Za ocjenu kvalitativnih pokazatelja (kategorije 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10) potrebno je dostaviti prezentaciju hotela s posebnim naglaskom na kriterije navedene pod Kvalitativnim pokazateljima najkasnije do 1. lipnja na adresu hoteli@hgk.hr.

Svi prijavljeni bi uz prijavu na adresu hoteli@hgk.hr trebali dostaviti i jednu promotivnu fotografiju, kratki video te jednu rečenicu koja će se koristiti za predstavljanje hotela u slučaju nominacije.