Objavljeno: 10. 06. 2020. , Ažurirano: 20. 07. 2020.

Nakon popuštanja mjera zbog epidemije bolesti COVID-19, nastavljamo sa ciklusom dvodnevnih edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi, u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) i Hrvatske gospodarske komore (HGK). Prijave na edukacije moguće su putem online prijavnica u nastavku stranice.

Podsjećamo da prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) od 3. prosinca 2019. godine sve tvrtke/obrti i ostale pravne i fizičke osobe koje pružaju turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma moraju angažirati ili imati zaposlenu osobu s odgovarajućim domaćim ili stranim uvjerenjem, odnosno certifikatom kojim se utvrđuje sposobnost i razina vještine obavljanja pojedine aktivnosti. 

Uvjerenje koje se dobiva završetkom ove edukacije jedno je od priznatih uvjerenja/certifikata za obavljanje aktivnosti s popisa aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma. Cjeloviti popis usluga aktivnog i pustolovnog turizma, popis odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata i drugih uvjeta možete pronaći na službenim stranicama Sektora za turizam HGK.

Registracija polaznika počinje u 9 sati, a početak edukacije predviđen je u 9:30.

Molimo vas da se prijavite online prijavnicom (uz svaki grad navedena je pripadajuća poveznica). 

Cijena za tvrtke članice HGK jest 150 kuna po polazniku, dok je za obrte i druge nečlanice HGK cijena 300 kuna. Cijena uključuje cjelodnevni program predavanja u trajanju od dva dana, završnu provjeru znanja te dobivanje uvjerenja o pohađanju.

Nakon online prijave, molimo vas da uplatite odgovarajuću kotizaciju bez koje prijava nije valjana, najkasnije dva dana prije održavanja edukacije.  

  • OSIJEK, 9. i 10. srpnja 2020., ŽK Osijek, Europske avenije 13 (kontakt: Marija Tapšanji, 031 223-841, (mtapsanji@hgk.hr)

 PRIJAVE za fizičke osobe, obrte, udruge i javne ustanove:

 

NAPOMENA ZA TVRTKE

Tvrtke (d.o.o., j.d.o.o., d.d.) mogu se prijaviti samo putem Digitalne komore, na poveznici: https://digitalnakomora.hr/e-ucenje/edukacije/33.

Toj poveznici možete pristupiti samo ako ste registrirani korisnik Digitalne komore.

Uputu za registraciju (u formatu .PDF) možete pronaći na OVOJ POVEZNICI.

 

U ovoj su godini već održane edukacije u Zagrebu, 30. i 31. siječnja; Šibeniku, 6. i 7. veljače; Rijeci, 13. i 14. veljače; u Puli, 27. i 28. veljače; u Zadru, 18 i 19. lipnja; u Dubrovniku 23. i 24. lipnja te u Splitu, 25. i 26. lipnja.