Vrijeme održavanja: 14.04.2021.

Objavljeno: 01. 04. 2021. , Ažurirano: 13. 04. 2021.

Radionica za izradu nacrta strategije urbane obnove Podunavlja 1st Policy Dialogue Workshops, dio projekta Restart4Danube, održat će se online, 14. travnja, u 9:30.

Gradovi Dunavske regije suočavaju se s izazovima u razvoju kulture koja stvara javno-privatnu sinergiju za promicanje malih i srednjih poduzeća i poticanje kreativnih urbanih zajednica. Kako bi prevladali navedene izazove, glavni cilj projekta je poboljšati uvjete i instrumente politike kroz podršku regionalne i lokalne Strategije pametne specijalizacije (S3) za novi model urbane regeneracije koja uključuje kulturu i kreativne industrije (KKI).

Radionice imaju sljedeće ciljeve:

  1. razgovarati o idejama razvijenim u Urbanim zelenim dokumentima te dati dodatni doprinos dobroj praksi i
  2. raspravljati o nacrtu strategije o kreativnoj urbanoj obnovi za Podunavlje.

Radni jezik radionice je engleski, a prijaviti se možete prijavnicom u nastavku teksta, najkasnije do utorka, 13. travnja, u 12 sati. Hrvatska gospodarska komora partner je na projektu te je organizator ovog događanja.

Projekt PRoeRESTART_4Danube Boosting cREative induSTries in urbAn Regeneration for a stronger Danube region – Projekt Poticanje kreativnih industrija u području urbanog oporavka s ciljem jačanja Dunavske regije – započeo je u srpnju 2020. i trajat će do kraja 2022. godine.

Projekt RESTART_4Danube sufinanciran je iz tri fonda Europske unije: Europskog fonda za regionalni razvoj, Instrumenta za pretpristupnu pomoć i Instrumenta europskog susjedstva (ERDF, IPA, ENI).

Više o događanju i program događanja pronađite na ovoj POVEZNICI, a više o projektu pronađite OVDJE.

 

 

Workshop on the draft strategy on creative urban renewal for the Danube region


As part of the Restart4Danube project, the 1st Policy Dialogue Workshops event will be held on April 14th, at 9:30 CET.

Project PRoeRESTART_4Danube. Boosting cREative industries in urban Regeneration for a stronger Danube region – The project Encouraging creative industries in the field of urban recovery with the aim of strengthening the Danube region - began in July 2020 and will last until the end of 2022.

The cities of the Danube region face challenges in developing a culture that creates public-private synergies to promote small and medium-sized enterprises and encourage creative urban communities. To overcome these challenges, the main goal of the project is to improve policy conditions and instruments through the support of the regional and local S3 Smart Specialization Strategy for a new model of urban regeneration that includes culture and creative industries (CCI).

The workshops have the following goals:

discuss the ideas developed in the Urban Green Papers and make an additional contribution to good practice and

discuss a draft strategy for creative urban renewal for the Danube region.

The working language of the workshop is English, and you can register with form at the end of this text no later than Tuesday, April 13th, at noon. The Croatian Chamber of Commerce is a partner in the project and is the organizer of this event.

The RESART_4Danube project is co-financed by three European Union funds: the European Regional Development Fund, the Instrument for Pre-Accession Assistance and the European Neighborhood Instrument (ERDF, IPA, ENI).

Find out more about the event and the program of the event at this LINK and find out more about the project HERE.