Vrijeme održavanja: 15.11.2019.

Objavljeno: 07. 11. 2019. , Ažurirano: 07. 11. 2019.

Osnivačka sjednica Zajednice privatnoga zdravstvenog sektora Hrvatske gospodarske komore održat će se u petak, 15. studenoga, u 10 sati u dvorani A Hrvatske gospodarske komore, na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu.

Zajednica privatnoga zdravstvenog sektora HGK okupljat će članice HGK koje obavljaju djelatnosti u području privatnoga zdravstvenog sektora i druge članice HGK koje sudjeluju u obavljanju djelatnosti u tom području, zainteresirane za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice.

To uključuje rad na postizanju veće dostupnost visokotehnološki opremljenih zdravstvenih usluga, zatim objedinjenje kapaciteta privatnih zdravstvenih ustanova, sudjelovanje u kreiranju ponude radnih mjesta liječnika i sestrinskog osoblja, pružanje stručne pomoći članicama zajednice, prikupljanje podataka o stručnim pitanjima, razmjenu informacija, edukacija članica zajednice, suradnju s drugim udruženjima i zajednicama itd.

Više o informacija o Zajednici potražite ovdje.

Dnevni red osnivačke:

  1. Donošenje Poslovnika o radu Zajednice (prijedlog Poslovnika možete pronaći na rubrici Prateći dokumenti)
  2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika
  3. Imenovanje poslovnog tajnika
  4. Razno

Sjednicu sazivamo na temelju članka 53., stavka 2. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine, broj 39/16).

Zadaci Zajednice su:

  • pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima;
  • trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za zdravstveni sektor, posebice u području donošenja i izmjene legislative;
  • edukacija članica;
  • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa;
  • osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice;
  • suradnja s drugim strukovnim udruženjima i zajednicama.

Prijaviti se možete online prijavnicom u nastavku teksta, najkasnije do 14. studenoga, a dodatne informacije o događaju zatražite putem e-adrese zajednicapzs@hgk.hr.