Zajednica privatnog zdravstvenog sektora organizirana je unutar Hrvatske gospodarske komore te je osnovana 5. prosinca 2018. godine.

Osnovni ciljevi zajednice jesu:

  • postizanje veće dostupnosti (javnom zdravstvu) visokotehnološki opremljenih zdravstvenih usluga u privatnim poliklinikama i specijalnim bolnicama, kako bi se optimizirao proces liječenja,
  • objedinjenje zdravstvenih kapaciteta i usluga privatnih poliklinika i specijalnih bolnica te
  • sudjelovanje u kreiranju ponude radnih mjesta liječnika i sestrinskog osoblja.

Ti će se ciljevi ostvarivati putem sljedećih zadataka:

  • pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima
  • trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za zdravstveni sektor, posebice u području donošenja i izmjene legislative
  • edukacija članica
  • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa
  • osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice
  • suradnja s drugim strukovnim udruženjima i zajednicama 

Zajednica štiti i zastupa interese svojih članova pred državnim tijelima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, a i svim drugim zainteresiranim stranama. 

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva članice Hrvatske gospodarske komore i druge članice HGK koje sudjeluju u obavljanju djelatnosti u području privatnoga zdravstvenog sektora, zainteresirani za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice.