Zajednica privatnog zdravstvenog sektora organizirana je unutar Hrvatske gospodarske komore, Odjela za upravljanje kvalitetom, te je osnovana 5. prosinca 2018. godine.

Osnovni ciljevi zajednice jesu:

 • postizanje veće dostupnosti (javnom zdravstvu) visokotehnološki opremljenih zdravstvenih usluga u privatnim poliklinikama i specijalnim bolnicama, kako bi se optimizirao proces liječenja,
 • objedinjenje zdravstvenih kapaciteta i usluga privatnih poliklinika i specijalnih bolnica te
 • sudjelovanje u kreiranju ponude radnih mjesta liječnika i sestrinskog osoblja.

Ti će se ciljevi ostvarivati putem sljedećih zadataka:

 • pružanje stručne i lobističke pomoći članicama u rješavanju pitanja pred nadležnim tijelima
 • trajno prikupljanje podataka o stručnim pitanjima odnosno pribavljanje i distribuiranje informacija važnih za zdravstveni sektor, posebice u području donošenja i izmjene legislative
 • edukacija članica
 • iniciranje izmjena i rad na izmjenama postojećih propisa
 • osiguravanje uključivanja predstavnika Zajednice u povjerenstva za izradu nove legislative kojom se rješavaju pitanja od interesa za članice Zajednice
 • suradnja s drugim strukovnim udruženjima i zajednicama 

Zajednica štiti i zastupa interese svojih članova pred državnim tijelima i drugim institucijama i udruženjima te surađuje s tijelima državne uprave, nevladinim organizacijama, znanstvenim, stručnim, gospodarskim institucijama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, a i svim drugim zainteresiranim stranama. 

Članovima Zajednice mogu postati sva trgovačka društva članice Hrvatske gospodarske komore i druge članice HGK koje sudjeluju u obavljanju djelatnosti u području privatnoga zdravstvenog sektora, zainteresirani za ostvarivanje ciljeva i zadataka Zajednice.

Predsjednik Zajednice:

 • Krešimir Rotim – Specijalna bolnica Neurospine

 Zamjenik predsjednika:

 • Mirko Ivkić – UniMedic centar d.o.o.

Poskivni tajnik:

 • Antonijela Bonačić

 Želite li sudjelovati u radu Zajednice, možete se prijaviti online prijavnicom u nastavku teksta.

Obveze članica Zajednice:

 1. Prijavljeni predstavnik obvezan je poštovati Poslovnik o radu Zajednice
 2. Prijavljeni predstavnik obvezan je sudjelovati u radu Zajednice
 3. Prijavljeni predstavnik poslovnog subjekta zastupa stajališta toga poslovnog subjekta u radu Zajednice
 4. Za bilo kakvu promjenu navedenih podataka, molimo informirati tajnika/cu Zajednice