Objavljeno: 04. 04. 2020. , Ažurirano: 22. 12. 2020.

Uslugama u sustavu e-Građani i Osobnom korisničkom pretincu možete pristupiti ako posjedujete vjerodajnicu koja se nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica.


Najčešća pitanja i odgovori o propusnicama
 

PITANJE:

Ne mogu pristupiti e-propusnicama, a moram putovati izvan svoje županije. Kako do propusnice?

ODGOVOR:

U slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti elektroničkom poštom na e-adresu nadležnog stožera. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OIB, adresu stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

Popis kontakata stožera nadležnih za pojedine županije, odnosno gradske četvrti Zagreba, donosimo u pratećim dokumentima. 

 

PITANJE:

Trebaju li osobe koje nisu boravile u svome mjestu prebivališta u trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj propusnice pri povratku u mjesto prebivališta?

ODGOVOR:

Načelnik Stožera civilne zaštite RH ministar Davor Božinović je na tiskovnoj konferenciji objasnio da za osobe koje se vraćaju u svoja prebivališta ili boravišta (i imaju osobnu iskaznicu kao dokaz) pri povratku nije potrebna propusnica.

 

PITANJE:

Putujem na posao u drugu županiju. Trebam li ja tražiti propusnicu ili je za mene traži moj poslodavac?

ODGOVOR:

Propusnicu za radnika traži sam radnik u svojoj županiji, odnosno njenom stožeru. Radnik treba priložiti potvrdu poslodavca iz koje je jasno zašto je radnik neophodan i ne može obavljati posao od doma te sam zatražiti propusnicu.

 

PITANJE:

Je li hrvatskim državljanima koji rade u inozemstvu, uz poziv poslodavca koji posjeduju da se jave na posao, potrebna i propusnica za izlazak s područja prebivališta?

ODGOVOR:

Propusnica im je potrebna pa je trebaju zatražiti od stožera CZ u županiji u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište i pri tome priložiti poziv stranog poslodavca te ga ponijeti sa sobom na put i pokazati na zahtjev službene osobe.

 

PITANJE:

Živim na Pagu koji je teritorijalno podijeljen između dviju županija. Trebam li propusnicu za kretanje po otoku?

ODGOVOR:

Ministar Božinović je na konferenciji za medije Stožera CZ objasnio da će se otok Pag tretirati kao jedna cjelina, ali da će propusnice trebati za izlazak s njega.

 

PITANJE:

Zapošljavamo djelatnike iz drugih država koji nemaju nijednu vjerodajnicu. Kako ćemo njima izdati propusnice?

ODGOVOR:

Svaka osoba zahtjev može predati zahtjev za propusnicu e-poštom, ali za njeno dobivanje mora priložiti potvrdu poslodavca iz koje je jasno zašto je radnik neophodan i ne može obavljati posao u županiji u kojoj je prijavljen.

 

PITANJE:

Ja kao obrtnik ne koristim sustav ePorezne, kako ću si izdati propusnicu?

ODGOVOR:

Kao svaki drugi građanin možete uputiti zahtjev elektroničkom poštom i obrazložite razlog putovanja.

 

PITANJE:

Osoba je vlasnik tvrtke ili obrta ali u njemu nije zaposlena. Može li izdati propusnice za svoje zaposlenike i za sebe?

ODGOVOR:

Prema Odluci, pravo na propusnice imaju radnici za obavljanje posla. Pravo na propusnice nije predviđeno za vlasnike tvrtki ili obrta. Vlasnik tvrtke ili obrta može zatražiti propusnicu za sebe kao osobu.

 

PITANJE:

Kojem županijskom Stožeru civilne zaštite se predaju zahtjevi – prema mjestu prebivališta/boravišta radnika ili prema sjedištu poslodavca?

ODGOVOR:

Prema županiji (u slučaju grada Zagreba prema gradskoj četvrti) prebivališta/boravišta radnika.

 

PITANJE:

Tko podnosi zahtjev za izdavanje propusnice nadležnom Stožeru civilne zaštite – radnik ili poslodavac u ime radnika?

ODGOVOR:

Radnik, uz obaveznu potvrdu poslodavca iz koje je jasno zašto je radnik neophodan i ne može obavljati posao od doma.

 

PITANJE:

Treba li osoba koja se trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (dalje: Odluka,) zatekne u drugoj županiji prilikom povratka u županiju u kojoj ima prebivalište ili boravište, imati propusnicu?

ODGOVOR:

Za povratak u županiju prebivališta ili boravišta propusnica nije potrebna.

 

PITANJE:

Trebaju li djeca / maloljetne osobe imati propusnicu u slučaju napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište, ako je napuštaju zajedno s roditeljima?

ODGOVOR:

Djeca / maloljetne osobe ne trebaju imati propusnicu u slučaju napuštanja županije, ako je napuštaju zajedno s roditeljima. Preporuča se županijskim stožerima civilne zaštite na propusnicama roditelja navesti imena maloljetne djece koja s njima putuju.

 

PITANJE:

Mora li vozač taxi vozila imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima prebivalište ili boravište?

ODGOVOR:

Vozač taxi vozila ne mora imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima prebivalište ili boravište, uz uvjet da prevozi stranku koja ima valjanu propusnicu. Ako je sam u vozilu ne može napuštati županiju bez propusnice.

 

PITANJE:

Može li se dobiti propusnica radi obilaska starih roditelja u drugoj županiji?

ODGOVOR:

Ne, jer to je rizik za širenje bolesti, a nije nužno neophodno.

 

PITANJE:

Što ako se radi o teško bolesnom članu uže obitelji ako prijeti opasnost od smrti?

ODGOVOR:

U takvom slučaju treba se, uz potvrdu liječnika, obratiti za propusnicu Ravnateljstvu civilne zaštite.

 

PITANJE:

Treba li osoba koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu (npr. otac ili suprug prevozi zdravstvenu djelatnicu s posla odnosno na posao) imati propusnicu?

ODGOVOR:

Osobi koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu izdaje se propusnica za tu svrhu.

 

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za skrb o starijim i nemoćnim osobama?

ODGOVOR:

Osoba koja skrbi o starijim i nemoćnim osobama (čuvanje, skrb, njega i slično) može dobiti propusnicu, ako se uz zahtjev dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine ili službe socijalne skrbi, kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži propusnica potrebna skrb i njega.

 

PITANJE:

Može li fizička osoba koja obavlja nužne poljoprivredne radove izvan svoje županije dobiti propusnicu?

ODGOVOR:

Fizička osoba koja ima potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svoje županije može dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.

 

PITANJE:

Mogu li članovi OPG-a dobiti propusnicu ukoliko obavljaju nužne poslove izvan svoje županije?

ODGOVOR:

Ako članovi OPG-a posjeduju objekte ili zemljište u kojem se obavlja ili koje je potrebno za obavljanje djelatnosti OPG-a izvan područja županije na kojem imaju prebivalište ili boravište, isti mogu dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.

 

PITANJE:

Može li osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student-servisa ili ugovora o djelu ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student servisa ili ugovora o djelu, čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte ostvaruje pravo na propusnicu.
Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.

 

PITANJE:

Može li osoba koja obavlja nužne i neophodne sezonske poslove ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osoba koja obavlja sezonske poslove, čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte (poslodavce) ostvaruje pravo na propusnicu.

Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.

 

PITANJE:

Je li uputnica za pregled dovoljna za napuštanje županije ili je potrebna i propusnica?

ODGOVOR:

Ne, uputnica ili drugi dokument izdan od liječnika obiteljske medicine (npr. popis izdanih uputnica) je dokument koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje propusnice koji se podnosi županijskom stožeru?

 

PITANJE:

Je li dobrovoljno davanje krvi razlog za dobivanje propusnice?

ODGOVOR:

Ne.

 

PITANJE:

Je li zakazani termin auto škole opravdani razlog za izdavanje propusnice?

ODGOVOR:

Ne.

 

PITANJE:

Može li osoba koja obavlja volonterski općekorisni rad ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osobi koja obavlja volonterski općekorisni rad može se izdati propusnica, ako je rad koji obavlja neophodan u razdoblju dok je Odluka na snazi.

Zahtjev za propusnicu podnosi osoba koja obavlja volonterski rad županijskom stožeru civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu udruge za koju obavlja općekorisni rad da je njezin rad neophodan u vrijeme dok je Odluka na snazi.

 

PITANJE:

Može li se osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao izdati propusnica?

ODGOVOR:

Osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao može se izdati propusnica, ako se taj rad neodgodivo mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na snazi.

Zahtjev za propusnicu podnosi član braniteljske udruge županijskom stožeru civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu braniteljske zadruge da se posao zbog kojeg traži propusnicu mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na snazi.

 

PITANJE:

Može li osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u svom trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvaruje pravo na propusnicu. Uz zahtjev, koji se podnosi županijskom stožeru prema mjestu prebivališta ili boravišta, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu obrta/tvrtke (npr. izvadak iz sudskog registra) i navesti razlog zašto je potrebna propusnica.

 

PITANJE:

Tko podnosi zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće?

ODGOVOR:

Zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće, podnosi radnik uz potvrdu poslodavca da mu je neophodan.

 

PITANJE:

Tko podnosi i kako zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina, koji obavlja neophodan posao, a nema nijednu vjerodajnicu?

ODGOVOR:

Zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina koji obavlja neophodan posao za poslodavca podnosi on sam Ravnateljstvu civilne zaštite, uz potvrdu poslodavca da mu je neophodan.

 

PITANJE:

Tko izdaje propusnice dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koji su opravdani razlozi?

ODGOVOR:

Županijski stožer prema mjestu prebivališta, a opravdani razlozi su poslovi koji su nužni i neophodni u vrijeme dok je Odluka na snazi.

 

PITANJE:

Može li se dobiti propusnica zbog odlaska u drugu županiju na pogreb?

ODGOVOR:

Može, ali samo u slučaju ako se radi o pogrebu člana najuže obitelji. 

 

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj u hotelu?

ODGOVOR:

Osoba može dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj uz uvjet da posjeduje valjani dokaz o uplati za hotel ili drugi smještajni objekt kojem nije obustavljen rad. Uplata mora biti izvršena najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine).

 

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni?

ODGOVOR:

Osoba može dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni uz predočenje dokaza o sudjelovanju na natjecanju, a zahtjev za propusnicu se upućuje Ravnateljstvu civilne zaštite. 

 

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom?

ODGOVOR:

Osoba može dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom uz predočenje dokaza iz sudske odluke. 

 

PITANJE:

Treba li stranim državljanima propusnica kada odlaze iz Republike Hrvatske ili putuju iz županije u kojoj ima boravište?

ODGOVOR:

Stranom državljaninu koji boravi na području Republike Hrvatske i želi napustiti Republiku Hrvatsku ili putovati izvan županije gdje boravi potrebna je propusnica, a treba ju zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite. 

 

PITANJE:

Treba li stranom državljaninu propusnica od graničnog prijelaza s Republikom Hrvatskom do mjesta boravka u županiji?

ODGOVOR:

Ne, ali strani državljani se mogu kretati najkraćim putem samo do mjesta gdje imaju osiguran smještaj. Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj ne mogu se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo propusnica im nije potrebna.

 

PITANJE:

Treba li državljanima Republike Hrvatske propusnica kada dolaze iz inozemstva u Republiku Hrvatsku?

ODGOVOR:

Ne, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Oni se mogu kretati najkraćim putem do mjesta svog prebivališta u Republici Hrvatskoj, ali po povratku iz mjesta svog prebivališta u inozemstvo trebaju propusnicu izdanu od nadležnog županijskog stožera. Iznimno, ako naš državljanin ima prebivalište u inozemstvu, onda će mu na granici biti izdana propusnica do mjesta boravka u Republici Hrvatskoj (osiguranog smještaja). Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskog ne može se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo gdje ima prijavljeno prebivalište propusnica mu nije potrebna.

 

NAPOMENA: Intencija Odluke je ograničiti kretanja isključivo na ona neophodna pa sve zahtjeve, osobito one gdje se navode „opravdani razlozi" treba razmotriti i ocijeniti opravdanost, a ne automatski izdavati propusnicu. Svaki zahtjev za propusnicom ne znači i automatsko odobravanje. 


 
Kako do e-Propusnice, saznajte OVDJE.

Eventualna pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice za građane možete uputiti službi za podršku putem obrasca dostupnog na stranicama usluge e-Propusnice (0-24 h).


Kontakt točka za sva pitanja vezana uz e-Propusnice:

mail: propusnice@rdd.gov.hr (0 – 24h)
tel: 0800 80 90 (8 – 20h)