Vrijeme održavanja: 29.04.2020.

Objavljeno: 29. 04. 2020. , Ažurirano: 15. 05. 2020.

U skladu s najavama i objavama mjera za pomoć gospodarstvu u borbi s posljedicama uzrokovanih epidemijom koronavirusa na nacionalnoj razini, reagirala je i lokalna razina. Jedinice lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji započele su analizu i razradu mjera za pomoć tvrtkama na svom području.

Brojne su mjere već donesene, a njihov detaljan pregled nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici. Međutim, riječ je o procesu koji još traje te će se tablica u privitku ažurirati.

Također napominjemo da je Splitsko-dalmatinska županija najavila provedbu Programa potpore za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa za gospodarstvenike u vrijednosti od 46 milijuna kuna. Uskoro će biti objavljeni i detalji o mjerama koje će u okviru Programa biti provedene.