Vrijeme održavanja: 28.03.2017.

Hrvatska gospodarska komora, Ekonomski fakultet u Osijeku, Pravni fakultet u Osijeku i Pravno-ekonomska klinika, organiziraju tematsku konferenciju Financijska pismenost i visokoškolske ustanove, u utorak, 28. ožujka, u 10.30 na Pravnom fakultetu u Osijeku.

Konferencija je jedna od brojnih aktivnosti koje se u sklopu Svjetskog tjedna novca i Europskog tjedna novca održavaju u Hrvatskoj od 27. ožujka do 2. travnja, čiji je cilj sustavno i trajno poticanje učenja i poučavanja za financijsku pismenost građana, posebice mladih.

U uvodnom će izlaganju Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK, govoriti o značaju financijske pismenosti i aktivnostima koje se poduzimaju te o rezultatima istraživanja Mjerenje financijske pismenosti i financijske uključenosti u Hrvatskoj.

O značaju financijskih institucija u provedbi projekta Financijska pismenost i mladi govorit će predstavnici financijskih institucija: banaka, osiguranja, investicijskih fondova i tržišta kapitala.

Na Konferenciju se pozivaju studenti Sveučilišta J. J. Strossmayera te mladi poduzetnici. Program konferencije nalazi se u pratećim dokumentima.