Izvor: Pixabay

U cilju odgovornog i etički utemeljenog ponašanja i primjene načela savjesnosti i poštenja, potičući razvijanje kvalitetnih odnosa i lojalne konkurencije u području posredovanja u prometu nekretnina, te radi zaštite stranaka i zaposlenika, članice Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore sporazumno su na Vijeću Udruženja održanom 22. studenoga 2011. usvojile Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina, a koji je Skupština Hrvatske gospodarske komore potvrdila na sjednici održanoj 30. studenoga 2011.

Radi potrebe usklađivanja odredaba Pravila poslovanja posrednika u prometu nekretninama sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina izrađen je Kodeks koji u cjelosti zamjenjuje Pravila poslovanja, te stupanjem na snagu ovog Kodeksa prestaju važiti Pravila poslovanja.

Udruženje poslovanja nekretninama nudi Kodeks etike na prihvaćanje svim članicama Udruženja koje su upisane u Registar posrednika u prometu nekretnina pri HGK, sa željom da prihvaćanje Kodeksa i pridržavanje njegovih odredbi preraste u korektno poslovanje i odnose među posrednicima, a istodobno stvori uvjete za stjecanje povjerenja korisnika usluga posrednika. Kodeks će obvezivati one posrednike u prometu nekretninama koje potpišu Izjavu o prihvaćanju Kodeksa.

Hrvatska gospodarska komora vodi evidenciju potpisnika ovog Kodeksa te će svakom potpisniku izdati Potvrdu o prihvaćanju Kodeksa.

Napisanu i potpisanu izjavu o prihvaćanju Kodeksa na memorandumu tvrtke treba poslati na adresu: Hrvatska gospodarska komora, Sektor za trgovinu, Udruženje poslovanja nekretninama, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb ili putem e-maila na trgovina@hgk.hr.

Potpisnik Kodeksa prihvaća obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju te vlastitim zaposlenicima.