Objavljeno: 04. 04. 2020. , Ažurirano: 06. 04. 2020.

E-Propusnice za potrebe OPG-ova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a zahtjev se podnosi putem poveznice koja je objavljena na web-stranici Ministarstva.

Pri podnošenju zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži i razdoblje za koje se traži, a ono ne može biti duže od 14 dana.

  • Ako se traži izdavanje e-Propusnica za članove OPG-a, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i najviše do 50 posto članova OPG-a.
  • Ako se traži izdavanje e-Propusnice za samoopskrbna poljoprivredna domaćinstva, zahtjev se može podnijeti za nositelja i najviše još jednog člana domaćinstva, koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj.
  • Ako OPG traži izdavanje e-Propusnice za sezonske radnike, zahtjev podnosi nositelj OPG-a.
  • Zahtjev za e-Propusnice za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi se nadležnom stožeru civilne zaštite.

Kontaktne informacije Županijskih stožera civilne zaštite

Kako do e-Propusnice za poslodavce