HGK_COR AKCELERATOR  je platforma koja promiče partnerstvo između poslovnog sektora, državnih institucija i civilnog sektora na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj. Usmjerena je jačanju razumjevanja važnosti ciljeva održivog razvoja za izgradnju ekonomski prosperitetnog, socijalno uključivog i okolišno održivog društva. 

 ciljevi_održivog_razvoja.png

Približavanjem isteka roka važenja Milenijskih ciljeva razvoja  koji su trebali usmjeravati globalne aktivnosti na smanjivanju ekstremnog siromaštva od 2000. do 2015. godine, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon imenovao je 2012. godine 26 članova Visokog panela koji su dobili zadatak oblikovati ambicioznu, ali i praktičnu viziju razvoja svijeta nakon 2015. godine. Nakon intezivnih analiza, konzultacija i pregovora 2. rujna 2015. godine Opća skupština UN-a usvojila je rezoluciju Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development kojom je definirano 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. Ciljevi održivog razvoja univerzalno su primjenjivi, uzajamno povezani i međuovisni: ostvarivanjem jednog cilja pridonosi se postizanju i drugih ciljeva. Predstavljaju nedjeljivu cjelinu koja omogućuje uravnoteženo ostvarivanje svih triju dimenzija održivog razvoja: gospodarsku, društvenu i okolišnu. 

program_2030.png

 dobrovoljni_nacionalni_pregled_zdop.png

Tvrtke mogu pokazati na koji način pridonose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja ispunjavanjem upitnika Podržimo održivo_primjeri dobre prakse poduzeća u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj. Prikupljeni primjeri dobre prakse u provedbi ciljeva održivog razvoja nalaze se ovdje.

17_sdg_hgk_cor_akcelerator.png