KORISNA LITERATURA

Trezner Ž., Odgovorno poduzetništvo u turizmu, 2019.

Čorak, S., Trezner, Ž., urednici, Destinacijske menadžment kompanije DMK: Priručnik za uspješno poslovanje i marketing u turizmu posebnih interesa, Zagreb: Hrvatska turistička zajednica, 2014.

ZAKONI I PROPISI:

Zakon o pružanju usluga u turizmu - pročišćeni tekst

Propise iz nadležnosti Ministarstva turizma možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva, u rubrici „Propisi“, na sljedećoj poveznici.

STRUČNI ČLANCI:

J. Marin: Primjena zakona o pružanju usluga u turizmu – što je novo za pružatelje i korisnike usluga paket-aranžmana i povezanih putnih aranžmana

Ž. Trezner: Izazovi primjene Direktive (EU) 2015/2302 za organizatore paket-aranžmana u Hrvatskoj: pregugovorne informacije i sklapanje ugovor

Ž. Trezner: Najvažnije usluge turističkih agencija

Ž. Trezner: Pravni karakter usluga turističkih agencija

RADNI MATERIJALI: 

MODUL 1: Operativno poslovanje turističkih agencija  

WEBINAR 1: Izazovi primjene statusnih odredbi ZPUT-a u poslovanju TA 

Modul 1 - prezentacija 1.1.  

Modul 1 - prezentacija 1.2.     

Modul 1 - prezentacija 1.3.                  

WEBINAR 2: Izazovi razvoja, osmišljavanja i organizacije paket aranžmana 

Modul 1 - prezentacija 2.1.

Modul 1 - prezentacija 2.2.

Modul 1 - prezentacija 2.3.           

WEBINAR 3: Izazovi uspješne promocije i prodaje paket aranžmana za poznate kupce 

Modul 1 - prezentacija 3.1.               

Modul 1 - prezentacija 3.2.

Modul 1 - prezentacija 3.3.

WEBINAR 4: Izazovi objavljivanja predugovornih informacija i sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu 

Modul 1 - prezentacija 4.1.

Modul 1 - prezentacija 4.2.

Modul 1 - prezentacija 4.3.               

WEBINAR 5: Izazovi provedbe ugovora o putovanju u paket aranžmanu

 Modul 1 - prezentacija 5.1.

Modul 1 - prezentacija 5.2.

Modul 1 - prezentacija 5.3.

WEBINAR 6: Izazovi unapređivanja poslovnog modela turističkih agencija

Modul 1 - prezentacija 6.1.

Modul 1 - prezentacija 6.2.

Modul 1 - prezentacija 6.3.

MODUL 2. Destinacijski lanac vrijednosti

WEBINAR 1: Osmišljavanje održivih turističkih proizvoda u suvremenom međunarodnom turizmu

Modul 2 - prezentacija 1.1.

Modul 2 - prezentacija 1.2.

Modul 3 - prezentacija 1.3.

WEBINAR 2: Proces razvoja novih održivih turističkih proizvoda,

WEBINAR 3: Razrada sastavnica poslovnog modela, marketinškog i poslovnog plana za mala i mikro turistička poduzeća,

WEBINAR 4: Operacijski menadžment u turizmu: odnosi s klijentima,

WEBINAR 5: Operacijski menadžment u turizmu: upravljanje zadovoljstvom klijenata, 

WEBINAR 6: Coopetition kao model suradnje i konkuriranja na turističkom tržištu.