Objavljeno: 03. 03. 2017. , Ažurirano: 23. 11. 2017.

Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo i Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK su u suradnji sa županijskim komorama organizirali ciklus savjetovanja za poljoprivrednike s temom Upravljanje rizicima u poljoprivredi i mogućnosti financiranja poljoprivredne proizvodnje.

Savjetovanja su održana u šest županijskih komora – Osijeku, Bjelovaru, Varaždinu, Sisku, Puli i Splitu.

Cilj savjetovanja je informirati poljoprivrednike o mjerama ruralnog razvoja i upravljanju rizicima u poljoprivredi te im predstaviti mogućnosti financiranja poljoprivredne proizvodnje kroz programe HBOR-a, poslovnih banaka, kao i nabave opreme i mehanizacije putem leasinga.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede su u prvom će dijelu predstavili najvažnije novine iz Programa ruralnog razvoja RH - Mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, kao i provedbu mjere M17 „Upravljanje rizicima“, s naglaskom na sufinanciranju dijela premije osiguranja. Na konkretnim primjerima i problemima u praksi savjetnici iz društava za osiguranje govorili su o važnosti osiguranja poljoprivredne proizvodnje te o vrstama i načinu osiguranja. U drugom dijelu Savjetovanja govorilo se o mogućnostima financiranja poljoprivredne proizvodnje kroz programe HBOR-a, poslovnih banaka i leasinga.

Savjetovanja su održana u sljedećim županijskim komorama (detaljan izvještaj na poveznicana):

Savjetovanja su namijenjena poljoprivrednim proizvođačima, obiteljskim gospodarstvima i ostalim zainteresiranima, a predavači su bili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Udruženja osiguravatelja, Udruženja banaka i Udruženja leasing društava HGK.

Program i prijavni obrazac savjetovanja možete preuzeti u rubrici Priloženi dokumenti.