Prijedlog za provođenje mirenja nam možete poslati ispunjavanjem obrasca u nastavku teksta.

Prijedlog možete poslati i tako da iz pratećih dokumenata na ovoj stranici preuzmete Obrazac za podnošenje prijedloga za provođenje mirenja, ispunite ga te s potrebnim prilozima pošaljete na e-adresu Centra za mirenje ili ga ispunite i ispišete pa, također s potrebnim prilozima, pošaljete poštom Centru.

Prijedlog za provođenje mirenja u formatima .DOC (40 KB) i .PDF (94 KB) možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Napomena: Obrazac Prijedloga za provođenje mirenja sastavljen je isključivo za potrebe postupka mirenja i povjerljive je naravi prema odredbi članka 15. Zakona o mirenju (NN, broj 18/2011).