Pravila Centra za mirenje


Mirenje se provodi prema pravilima o kojima se stranke dogovore. Centar strankama preporučuje da u tu svrhu koriste standardni Sporazum o mirenju pri Centru za mirenje HGK.

Na sva pitanja koja nisu izričito riješena sporazumom stranaka primjenjuje se Pravilnik o mirenju (NN 142/2011), a na pitanja koja nisu riješena tim pravilnikom Zakon o mirenju (NN 18/2011)

Troškovi mirenja uređeni su Odlukom o troškovima u postupcima mirenja (NN 142/2011) i  Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima mirenja (NN 67/2017). Pročišćen tekst Odluke o troškovima mirenja možete preuzeti ovdje.

Troškovi mirenja u postupku mirenja u potrošačkim sporovima u skladu sa Zakonom o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN 54/2013) uređeni su Odlukom o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u sporovima u vezi s primjenom Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN 84/2013).

Troškovi mirenja u postupku mirenja u sporovima između korisnika platnih usluga uređeni su u skladu s Odlukom o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i/ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (NN br. 50/16) - (NN 67/2017)

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/2011) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2016. godine donijela Odluku o poticanju izvansudskog rješavanja građanskih i trgovačkih sporova u kojima je stranka Republika Hrvatska, odnosno pravna osoba kojoj je jedini osnivač ili član, odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (NN 62/2016).

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/2016)