Objavljeno: 16. 04. 2018. , Ažurirano: 19. 04. 2018.


Posljednji dostupni podaci o BDP-u po županijama pokazuju da je u 2015. godini zabilježen osjetniji pomak gospodarske aktivnosti na bolje. Naime, to je prva godina, nakon 2006. godine, da je zabilježen godišnji rast nominalnoga BDP-a u svim županijama. Pored toga, dinamika rasta BDP-a (2,3%) na razini RH bila je najbrža još od 2008. godine. Spomenute brojke nominalnoga BDP-a samo su potvrdile od prije poznate brojke realnoga BDP-a, odnosno u 2015. godini (realnim rastom BDP-a od 1,6%) prekinut je negativan trend kretanja realnog BDP-a, koji je kontinuirano trajao od 2009. godine.

Ipak, razina BDP-a još uvijek je manja u odnosu na 2008. godinu, a i nastavljaju se uočljive razlike u gospodarskoj razvijenosti hrvatskih županija.

 

BDP po županijama - Prikaz trendova u kretanju BDP-a županija na razini Hrvatske i EU (.pdf)