Redovito usavršavanje u području javne nabave

Vrijeme održavanja: 07.11.2017. - 08.02.2018.
Jednodnevne radionice HGK o sustavu javne nabave

Na temelju Sporazuma o poslovnoj suradnji Hrvatska gospodarska komora nastavlja suradnju s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta u provedbi izobrazbe u području sustava javne nabave, stoga vas ovim putem pozivamo da se uključite u subvencionirani program usavršavanja.

Programi redovnog usavršavanja, predstojećih jednodnevnih radionica HGK, u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) odobrila je Uprava za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te su objavljeni u Popisu programa usavršavanja, čime polaznici stječu pravo na obnovu certifikata.

Pojedino usavršavanje provodi se u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati (8 bodova), a namijenjeno je svim sudionicima u postupku javne nabave, ponajprije gospodarskim subjektima, ponuditeljima kako bi se olakšala praktična primjena odredbi novog Zakona o javnoj nabavi te omogućila razmjena iskustava i kvalitetan dijalog s predstavnicima Ministarstva. Maksimalan je broj polaznika pojedinačnog programa usavršavanja 50.

Svakom polazniku programa usavršavanja, jednodnevnih radionica HGK, Ministarstvo izdaje potvrdu o pohađanju programa usavršavanja. 

NAJAVA PREDSTOJEĆIH JEDNODNEVNIH RADIONICA HGK:

Naziv programa: Sve o ponudi – pregled i ocjena ponuda te ponuda s aspekta ponuditelja, Dokumentacija o nabavi (ev. br. 2017-0321)

Naziv programa: Aktualna praksa DKOM-a, Okvirni sporazum, Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje (ev. br. 2017-0320)

Naziv programa: Dokumentacija o nabavi i postupanje naručitelja od zaprimanja ponuda do izvršenja ugovora (ev. br. 2017-0322)

Naziv programa: Dokumentacija o nabavi, Novi podzakonski propisi za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi – Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (ev. br. 2017-0323)

  • ČAKOVEC, 8. prosinca 2017. – petak

Naziv programa: Sve o ponudi – pregled i ocjena ponuda te ponuda s aspekta ponuditelja, Dokumentacija o nabavi (ev. br. 2017-0324)

2018. godina

  • DUBROVNIK, 31. siječnja 2018. – srijeda

Naziv programa: Dokumentacija o nabavi, Kriteriji za odabir ponude i Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (ev. br. 2017-0325)

  • VUKOVAR, 8. veljače 2018. – petak

Naziv programa: Dokumentacija o nabavi i Kriteriji za odabir ponude (ev. br. 2017-0326)

Voditelji radionica: stručnjaci Uprave za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750,00 kn (oslobođeno PDV-a, članak 6. Zakona o PDV-u).

Članice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju popust na iznos naknade te ona iznosi 650,00 kn, a za svakog sljedećeg polaznika iz iste tvrtke naknada iznosi 550,00 kn.

Više informacija o obuhvatu tema, programu predavanja, prijavnici, podacima za plaćanje i sl. možete pronaći na internetskoj stranici odabrane županijske komore, odnosno prema navedenim poveznicama.

Kontakti

  • Karla Milinović viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1509 Email: kmilinovic@hgk.hr