Vrijeme održavanja: 03.12.2018. - 04.12.2018.

Objavljeno: 28. 11. 2018. , Ažurirano: 28. 11. 2018.

Drugi ciklus radionica Blue Labs i Scenario Workshop, koje se održavaju u okviru projekta Blue_Boost u kojem Županijska komora Zadar ima ulogu vodećeg partnera, a novac je osiguran iz europskog fonda u okviru programa Interreg Adrion, održat će se 3. i 4. prosinca, od 10 do 13 sati u HGK – Županijskoj komori Zadar, na adresi Špire Brusine 16.

Cilj je radionica upoznati sudionike s mogućnostima razvoja inovacija u poslovanju kako bi kvalitetnije konkurirali za dobivanje inovacijskih vaučera u vrijednosti do 9000 eura koji će se u sklopu projekta dodjeljivati poduzetnicima za provedbu željenog inovacijskog procesa. Poželjne su prijave mikro, malih, srednjih te startup poduzeća iz Zadarske županije koja posluju u Plavom sektoru koji obuhvaća područja poput ribarstva, brodogradnje i zelene brodogradnje, održavanja plovila, obalnog i morskog turizma, akvakulture, robotike, novih materijala i ostalih.

Voditelj je ciklusa radionica dr. Emir Džanić, stručnjak u području inovacija i konzultantskih usluga te direktor poduzeća Cambridge Innovative System Solutions Ltd.

Prvi ciklus radionica održan je 26. i 27. studenoga, a privukao je dvadesetak zainteresiranih za razvoj u Plavi sektor. Istaknuto je kako se danas u Plavom sektoru intenzivno napreduje upravo zbog inovacija. Voditelji radionice upoznali su prisutne s nizom inovacija koje se danas koriste u ovom sektoru, a naglasak je ponajprije na digitalnoj tehnologiji (npr. upotreba kamera u ribarstvu radi smanjenja otpada u izlovu, kategoriziranje vrsta riba facijalnim prepoznavanjem, korištenje robota za čišćenje mreža i sl.). Voditelji su sudionicima rasvijetlili i moguće strateške odgovore na pitanja o tome kako adresirati tržišta nabave i prodaje te su prema tome razradili scenarije za tržišta koja poduzeća adresiraju. Sudionici su tako s radionice ponijeli razrađene scenarije za analizu i pristup tim tržištima.

Na drugom ciklusu radionica raspravljat će se o mogućoj suradnji s mrežom vanjskih dionika radi stvaranja mreže istraživačkih, razvojnih, prodajnih i korisničkih kapaciteta.

Završni ciklus radionica održat će se 10. i 11. prosinca.